اکبر اعتباریان

 اکبر اعتباریان ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

اکبر اعتباریان

Akbar Etebarian

ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمان های فرهنگی با رویکرد آمیخته اکتشافی مورد مطالعه: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و هوش معنوی در کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
3 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های تصمیم گیری مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
4 بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه دوره: 3، شماره: 3
5 تجربه های مدیریتی دوران دفاع مقدس در استقرار مدیریت مقاومتی و جهادی (مطالعه موردی، کربلای 5) (دریافت مقاله) مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 16، شماره: 84
6 تعیین نقش استراتژی بر مدیریت عملکرد سازمان های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 35
7 رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
8 طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعه موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 2
9 طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 8
10 نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
11 نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعدیلی هوش معنوی بر رابطه ی بین درک کارکنان از معنویت محیط کار و تعهد سازمانی (مورد مطالعه:کارخانه ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملگرا با رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 ارتباط بین سبک های دفاعی مدیران رضایتمندی کارکنان از آنها درسازمان تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانیOCB (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاق مدار منابع انسانی (مطالعه موردی جایگاه های کاشان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
6 ارزیابی کیفیت خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان براساس مدل سروکوال (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
7 PROMOTING MARITIME SAFETY BY IMPLEMENTING DELPHIDECISION MAKING METHOD IN MARINE CASUALTIESMANAGEMENT, IN IRAN (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
8 باورهای سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
9 بررسی اثر تعدیلی هوش معنوی بر راطه ی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
10 بررسی اثر دینامیکی در کنترل منابع انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (مورد مطالعه: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
11 بررسی اثربخشی ارتباطات بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر حسب متغیر های دموگرافیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
12 بررسی اثرتعدیلی عزت نفس بررابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرسودگی هیجانی مورد مطالعه کارکنان شرکت شیرپگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
13 بررسی DNA سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان براساس مدل هنالد در بعد وظایف وفعالیت های مدیریتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
14 بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداریها(مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
15 بررسی رابطه ابعادارتباطات اثربخش برسطح عملکرد کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
16 بررسی رابطه بین رهبری تحولی با تعلق خاطر کاری کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
17 بررسی سطح توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
18 بررسی عوامل بالقوه و تاثیرگذار در مدیریت عملکرد و تعالی سازمان های فرهنگی- هنری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
19 بررسی عوامل بالقوه و تاثیرگذار در مدیریت عملکرد و تعالی سازمانهای فرهنگی هنری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
20 بررسی نقش تعدیل کننده معنویت فردی در رابطه بین تعهد به انتخابهای شغلی و سازگاریشغلی در بین کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 بررسی نقش تعدیل کننده معنویت فردی در رابطه بین تعهد به انتخابهای شغلی و سازگاریشغلی در بین کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
22 بررسی نقش تعدیل گر سیاست سازمانی ادراک شده در رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و عزت نفس سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
23 بهبود کیفیت خدمات آموزشی از طریق طراحی مدل تعالی در آموزشگاههای فرهنگی و هنری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
24 بهبود کیفیت خدمات فرهنگی از طریق طراحی مدل تعالی در سازمان های فرهنگی و هنری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
25 پدیدار شناسی فرهنگ کار و ارتباطات (مطالعه موردی استانداری اصفهان) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
26 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بر تمایل به تغییر و تحول سازمانی در کارکنان(مورد مطالعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
27 تأثیر رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی بواسطه استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
28 تأثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان بیمه سلامت استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
29 تأثیربه روز بودن فناوری اطلاعات در چابکی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
30 تبیین درک از عدالت سازمانی از طریق حمایت اجتماعی و درک از نشاط سازمانی مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
31 تحلیل تصحیح خطای برداری (VEC) از عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت طلا در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
32 تحلیل توسعه سیاسی با استفاده از دیدگاه سامویل هانتینگتون (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
33 تعیین رابطه ارزشهای معنوی رهبری خدمتگزاربا انگیزه درونی و بیرونی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
34 تعیین شکاف بین اخلاق کار شفاهی و اخلاق کار عملی در سازمان های شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
35 توان پیش بینی ارتباطات اثر بخش بر عملکرد کارکنان ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
36 چرخه زندگی کاری مبتنی بر چرخه رشد روانی، اجتماعی اریکسون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 چگونگی دست یابی به قدرت در سازمان با نگاهی به بستر فرهنگی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
38 حسابرسی عملکرد به عنوان رویکردی نوین در ارتقاء پاسخگویی مدیریت (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
39 رابطه اهمال کاری؛ تاب آوری ورضایت شغلی دربین پرسنل بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
40 رابطه بین به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و بهره وری کارکنان در ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
41 رابطه بین پذیرش فناوری اطلاعات با ادراک از عملکرد سازمانی در ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
42 رابطه بین درک کارکنان از معنویت در محیط کار، هوش معنوی و رفتار شهروند سازمانی (ارائه مدل مفهومی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
43 رابطه بین گرایش به مدیریت دانش و احساس توانمندی کارکنان درشرکت بیمه ایران درشهرتهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
44 رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی درشرکت فولادمبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
45 رابطه حسابرسی عملکرد صرفه اقتصادی در کاهش فساد اداری از طریق افزایش شفافیت،بهبود پاسخ گویی و ارتقاء اعتماد و درستی (مورد مطالعه دستگاههای اجرایی اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
46 رابطه شیوه های حل تعارض با عوامل تعارض زا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 رفتار شهروندی سازمانی وتاثیر آن برکیفیت خدمات بانکی مطالعه موردی: شعب منتخب بانک های خصوصی کاشان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
48 رهبری فرهنگی: ضرورت بنیادین سازمانهای هزاره سوم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
49 شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر توسعه کارکنان دانشی با روش AHP در صنایع زرین خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
50 شیوه های آموزشی اثربخش از دیدگاه کارکنان یکی از بانک های شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
51 عوامل فرهنگی موثر بر سپرده گذاری مشتریان در بانک(مطالعه مشتریان بانک انصار استان چهارمحال و بختیاری ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
52 مدیریت استراتژیک گفتمان گرا گفتمان بمثابه استراتژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
53 مطالعه تطبیقی DNA سازمانی شرکتهای خصوصی از منظر فرار مالیاتی بر اساس مدل هنالد و سیلورمن مطالعه موردی: شرکتهای خصوصی شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
54 مطالعهی رابطهی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی و تمایل به تغییر و تحول سازمانی در کارکنان (مورد مطالعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
55 معرفی مدل های مدیریت دانش و توانمند سازی سازمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
56 مقایسه فشارروانی درکارکنان روزکارونوبت کاردربیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س)نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
57 نقش خصوصی سازی در بهبود خدمات اداره کل تربیت بدنی استان فارس از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
58 نقش گشودگی در برابرتجارب ، در رابطه بین سرریزخانواده کار با تمایل به تغییر مورد مطالعه: مخابرات خراسان جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه