دکتر امیررضا اصنافی

دکتر امیررضا اصنافی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیررضا اصنافی

Dr. Amir Reza Asnafi

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی روند پژوهش در حوزه پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس پایگاه اسکوپوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی شبکه های پیوندی وبسایت های ناجا (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی میزان استفاده از آرشیو دیجیتال صدای جمهوری اسلامی ایران توسط برنامه سازان رادیو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE طی سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 64
6 بررسی وضعیت موجود نشریه های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر موسسه بین المللی ایزو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 1
7 برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 2
8 تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم افزارهای کتابخانه ای درون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
9 جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 2
10 درنگی بر استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد آن در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 19
11 دگردیسی اطلاعات در کتابخانه های عمومی و نقش کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 3، شماره: 1
12 رابطه‫ ‫میان عملکرد دانشگاه‫ های برتر جهان براساس شاخص ‫های علم‫ سنجی و جایگاه آن‫ها در ده نظام رتبه‫ بندی بین‫ المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
13 مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
14 مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب خوانی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وبسایت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیار محتوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 Presence of the Iranian Library and the Information Science Departments in Research Gate (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
3 بررسی میزان آمادگی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهدبرای پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
4 بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب های فارسی دفاع مقدس و تاثیر آن در نشر کتاب در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
5 پیشرفت علمی کشور با نگاهی به انتشار مقالات علمی پراستناد (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
6 تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی علمی در مدیریت دانش و گردش اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
7 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
8 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 تحلیل ارتباطات میانرشتهای در علم ایران: مطالعهای جامع در راستای توسعه علمی کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
10 تحلیل هم پیوندی و مرئی بودن وبگاه های انجمن های علمی فنی و مهندسی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
11 تحلیلی بر میزان مریی بودن وب گاههای بانک های جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از روش های وب سنجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
12 ترسیم نمای کلی پیشرفت بین المللی ایران در تولید علم طی سالهای 1900-2013 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
13 مطالعه دیجیتال سازی کتابخانه های عمومی استان ایلام با تحلیل مدل سوات swot (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
14 مطالعه رفتار تصویر یابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
15 مطالعه و ارزیابی نرم افزارهای نمایه سازی و ارایه الگویی برای طراحی این نرم افزارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
16 مطالعه وضعیت طراحی درون سازمانی نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
17 میزان آمادگی کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در برابر حوادث غیر مترقبه (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
18 نقش شبکه های اجتماعی علمی در تبادل اطلاعات پژوهشی و آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
19 نگاهی بر میزان مقالات دانشمندان ایرانی حوزه علوم انسانی در بخش مقالات کنفرانسی پایگاه وب آف ساینس طی سالهای 2016-2011 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت