امیر نویدی

 امیر نویدی دکتری دانشجوی مدیریت آموزشی

امیر نویدی

Amir Navidi

دکتری دانشجوی مدیریت آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات ثبات سازمانی بر عملکرد مدیران شرکت توزیغ نیروی برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 بررسی تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی و عملیاتیشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت های توزیع برق با رویکرد کارت امتیازی متوازن از منظر مشترکین صنعت برق (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
4 بررسی عوامل مؤثر بر سیستم پذیری مدیران در حوزه های ستادی و عملیاتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 بررسی عوامل موثر بر سیستم پذیری مدیران در حوز ههای ستادی و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی موانع بهبود نگرش سیستمی کارکنان در شبکه های توزیع برق (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
7 بررسی نقش عوامل اقتضایی در بهبود سیستم پذیری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 برون سپاری فرایندهای کسب و کار (BPO) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
9 تبیین ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه:مدیران شرکت توزیع برق استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها