مهدی رحمتی

 مهدی رحمتی گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان

مهدی رحمتی

Mahdi Rahmati

گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
2 ارزیابی کارایی تصاویر ETM+ در دورسنجی بافت خاک و نقش پوشش گیاهی در دقت پیش بینی ها (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
3 ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
4 جنگ نرم و امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 ارائه یک سیستم پیشنهادی در ایجاد ویکی معنایی فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
4 ارزیابی کمی جابجایی خاک و میزان فرسایش خاکورزی در سیستم های مختلف خاکورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 ارزیابی واکنش برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک به خاکورزی حفاظتی و سنتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی اثرات خاک ورزی حفاظتی و سنتی بر کربن آلی و پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 تجلی عاشورا وانقلاب حسینی درادبیات عصرانحطاط ساختارشناسی حسینیات درعصرانحطاط (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی
8 تخمین مکانی پایداری خاکدانه ها و ارتباط آنها با طوفان های ریزگرد درجنوب شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 تنوع زیستی وامنیت غذایی در توسعه پایدار، با محوریت پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
10 حذف هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از آب توسط جاذب های نانو کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
11 شاخص های مورفومتریک و گنادوسوماتیک مولدین نر و ماده ماهی سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) در تالاب انزلی (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
12 شبیهسازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفرکانس گوشه دینامیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- کاربرد آنالیز همبستگی موجک در بررسی همبستگی داده های سری زمانی رطوبت خاک و شاخص شدت خشکسالی پالمر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- برآورد میزان فرسایش و رسوب برمبنای پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای و مدل MPSIAC(مطالعه موردی:حوضه آبخیز لیقوان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- هدررفت خاک و ماده آلی در اثر برداشت چغندرقند در دشت های جنوبی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی روند تغییرات برخی از خصوصیات بیولوژیکی خاک پس از اعمال شخم تا برداشت محصول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی روند تغییرات برخی از خصوصیات فیزیکی خاک در سیستم های مختلف خاک ورزی در دوره پساخاک ورزی در منطقه دیم مراغه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر طرح های کشاورزی حفاظتی بر ویژگی های کیفیت خاک: مورد مطالعه روستاهای شهر تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 مدل سازی تغییرات مکانی شوری خاک با داده های کمکی خاکی و روش کو-کریجینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 مطالعه کاریولوژیک نسل F1 حاصل از هیبریداسیون ماهیان ماش ماده و سفید نر (♂ Aspius aspius ♀× Rutilus frisii) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران