نوح بیلجین

 نوح بیلجین دانشکده مهندسی معدن

نوح بیلجین

Nuh Bilgin

دانشکده مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.