دکتر مهرزاد حمیدی

دکتر مهرزاد حمیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مهرزاد حمیدی

Dr. Mehrzad Hamidi

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
2 ارتباط عوامل انگیزشی-بهداشتی و عجین شدن با شغل کارکنان کمیته ملی المپیک ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
3 ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP وDEA (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 22
5 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های فوتبال: ارزیابی کیفیت وب سایت باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 34
6 بررسی سطح سواد بدنی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ ساله (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
7 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
9 برنامه ریزی راهبردی اداره کل ورزش وجوانان استان تهران و مدل اجرای آن با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 54
10 پیش بینی تعهد سازمانی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه ها ازطریق رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
11 تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف کننده در تبلیغات (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 28
12 تاثیر جاذبه تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف کننده در خدمات ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
13 تبیین مدل اکتشافی معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
14 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
15 تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 18
16 تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 12
17 تدوین نقشه راهبرد فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
18 تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
19 چرا استراتژی ها در عمل با شکست مواجه میشوند مطالعه ای کیفی در نظام ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
20 رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتارشهروندی سازمانی در ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
21 راهبردهای توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
22 شناسایی دیدگاه اعضای انجمن های ورزشی دانشگاه ها در خصوص رویکرد رسانه ها به ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
23 شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
24 شناسایی عوامل موثر بر توسعه بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 40
25 شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان تربیت بدنی با استفاده از رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
26 شناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
27 طراحی مدل بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 5
28 طراحی مدل عوامل تسهیل کننده در پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
29 طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
30 طراحی و تدوین استراتژی های توسعه فوتبال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 104
31 طراحی و تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
32 مدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
33 مدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 27
34 مدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
35 مطالعه اکتشافی معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان ملی کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
36 مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 1، شماره: 4
37 مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری سی.آر.ام در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ، مدیران و متخصصان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
38 ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران: چشم انداز و راهبردهای توسعه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط حمایت مدیریت ارشد با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
2 ارتباط ساختار سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
3 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
4 بازاریابی اینترنتی در باشگاه های موفق فوتبال ایران و اروپا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی تاثیر عوامل توسعه و بهسازی استعداد های ورزشی بر بهبود مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
6 بررسی عوامل ساختاری و زمینه ای موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
7 بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی کشتی گیران بزرگسال آزاد کار و فرنگی کار استان گلستان از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای کشتی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
9 بررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 بررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
11 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 تبیین مدل فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
13 تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
14 تحلیل عاملی مولفه های موثر بر مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی،علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
15 تدوین برنامه استراتژیک معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامیدر راستای برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
16 تدوین برنامه راهبردی توسعه المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
17 تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
19 تعیین موقعیت استراتژیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
20 توسعه ورزش شهروندی برای غلبه بر ناتوانی های ناشی از عدم تحرک با استفاده از روش همسنجی برتر (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
21 شناسایی تنگناها وچالش های فراروی استعدادیابی درورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
22 شناسایی عوامل سازمانی مرتبط با عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک بر اساس مدل و ایزوبورد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی سازمان زندان های کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
24 شناسایی و اولویت بندی نیازهای استعداد های ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
25 شناسایی و تعیین مهارت های موثر بر کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
26 طراحی پرسشنامه ارزیابی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
27 طراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی درورزش قهرمانی کشور(ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
28 طراحی و تدوین استراتژی توسعه سواد حرکتی دانش آموزان استان گلستان بر اساس مدل استراتژیکSOAR (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
29 کنترل اضافه وزن و چاقی دانش آموزان کشور با بازاریابی اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
30 مدلسازی عوامل جذب استعداد برای بهبود مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم تربیتی، روانشناسی و علوم انسانی
31 نقش آموزش و پرورش و هنرستان های تربیت بدنی در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت