علی اصغر رواسی

 علی اصغر رواسی استاد دانشگاه تهران

علی اصغر رواسی

Aliasghar Ravasi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن TCF7L2 در بافت پانکراس موش دیابتی شده توسط نیکوتین آمید- استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 1
2 اثر سه هفته بی تمرینی برآنزیم های لاکتات دهیدروژناز(LDH) وکراتین فسفوکیناز(CPK) سرم خون تکواندوکاران مرد رقابتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
3 اثرترکیبی تمرینات استقامتی مقاومتی و مکمل سازی باعصاره سویا بربیان Mir-133 درقلب رت های اواریکتومی شده (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 58
4 بررسی تاثیر تمرینات سرعتی متناوب روی تغییرات لپتین ولیپو پروتیین HDL دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی استقامتی پیوسته بر میزان حجم تومور در موشهای مبتلا به سرطان آدنوکارسینوما (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 4، شماره: 4
6 بررسی تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی بر میزان حجم تومور در موش های مبتلا به سرطان سینه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 4
7 تاثیر تمرین هوازی و محدودیت کالریک بر ICAM-1 و VCAM-1 سرم در زنان چاق سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
8 تاثیر تمرینات ترکیبی بر برخی آدییوکاینها و شاخص حساسیت انسولینی در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
9 تاثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر وزن، دریافت غذا ونسفاتین-1 پلاسمای رت های نر چاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
10 تاثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
11 تاثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
12 تاثیر مکمل اکسید منیزیم،سولفات روی در قدرت ماهیچه ای،سطح سرمی منیزیم و روی در زنان سالم و فعال (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
13 تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
14 تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل التهابی در زنان یایسه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
15 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان ژن MTNR1B و سطوح انسولین و گلوکز در پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین نیکوتین آمید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 3
16 تغییرات گرلین آسیل دار پلاسمایی و گرسنگی افراد چاق، هنگام و بعد از یک جلسه فعالیت ورزشی متناوب با شدت های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
17 مقایسه تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر مقادیر سرمی واسپین و آدیپونکتین در مردان میانسال چاق (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
18 مقایسه تاثیر سه نوع برنامه تمرینی قدرتی، سرعتی و استقامتی بر سطوح گلوتاتیون خون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین استعدادیابی و اندازه های انتروپومتریکی در پرتاب دیسک دانش اموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
2 تاثیر 8 هفته تمرین تداومی کم شدت بر میزان آدیپولین پلاسمایی ، مقاومت انسولینی ووزن رت های نر چاق شده با رژیم پرچرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 تاثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر وزن، دریافت غذا و نسفاتین- 1 پلاسمای رت های نر چاق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
5 تغییرات سطوح سرمی آدیپولین و برخی عوامل تنظیم کننده آن در پاسخ به یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
6 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون اختصاصی توان بی هوازی بدمینتون BSAT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
7 مقایسه تأثیر 7 هفته تمرینات الاستیک( دستگاه VertiMax)، پلایومتریک و مقاومتی بر عوامل منتخب بی هوازی در والیبالیست های مرد باشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران