عبدالحسین بغلانی

 عبدالحسین بغلانی

عبدالحسین بغلانی

Abdolhosein Baghlani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حداقل سازی نوسانات سطح آب در کانال های انتقال با استفاده زا بسط فوریه و الگوریتم حرکت دسته جمعی ذرات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
2 کاربرد روش گرادیان تراز آب در روش تفکیک تفاضل بردار فلاکس در حل عددی معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی خسارات وارده و راهکارهای علاج بخشی سد انحرافی فهلیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 آنالیز احتمالاتی پایداری ریپ رپ در رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 آنالیز یک تیر ساده با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
4 آنالیزدینامیکی دیوارساحلی بتنی باتوجه به اندرکنش آب، خاک و سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 اثر طرح پیکربندی شبکه توزیع آب بر روی میزان عدم قطعیت پاسخ های شبکه و قابلیت اطمینان شبکه (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
6 ارزیابی مقاومت فشاری بتن سبکدانه توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نمایی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
7 ارزیابی میزان خطای حاصل از آنالیز استاتیکی معادل ساختمان های نامنظم در ارتفاع بر اساس ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) دومین همایش مقررات ملی ساختمان
8 ارزیابی هدررفت واقعی شهر یاسوج به روش حداقل جریان شبانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
9 بررسی اثر شرایط مرزی دوردست بر فشار هیدرودینامیکی سیال درون مخزن سد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای قوسی با در نظر گیری میرایی مصالح(جرم) و میرایی انتشار در مرزهای دور پی با اعمال المانهای نامحدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
11 بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی براساس آنالیز بارگذاری افزایشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
12 بررسی تاثیر آستانه بر الگوی جریان و رسوب در تقاطع های آبرفتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی تاثیر تعداد سیکل سرریزهای کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده از مدلهای عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
14 بررسی تاثیر تغییر ابعاد مخزن میراگر ستون مایع هماهنگ در کنترل ارتعاش سازه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی تاثیر تغییر فرکانس میراگر های ستون مایع هماهنگ در کنترل ارتعاش سازه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی تاثیر تغییر مشخصات هندسی موانع و زبری حوضچه بر فشار دینامیکی بااستفاده از روش CFD (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
17 بررسی تاثیر تغییر مشخصات هندسی موانع و زبری حوضچه بر نرخ استهلاک انرژی با استفاده از روش CFD (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی تاثیر شیب سرریزهای کنگره ای مثلثی درپلان برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده ازمدلهای عددی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 بررسی تاثیر عدم قطعیت بر مدول یانگ قاب های برشی فولادی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی(SSFEM) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
20 بررسی جریان هیدرولیکی سرریز اوجی و پلکانی با استفاده از مدل های عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
21 بررسی رفتار لرزه ای تونل های مقاوم سازی شده با FRP مطالعه موردی ایستگاه مترو شهر کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
22 بررسی رفتار لرزهای تونل های بهسازی شده با FRP با استفاده از تحلیل بارافزون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
23 بررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های L شکل و T شکل در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های Lشکل در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
25 بررسی عدم قطعیت مدول یانگ برپاسخ قابهای برشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی بااستفاده ازروش اجزای محدود تصادفی طیفی (SSFEM) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی نوع آسیب دیدگی ها و بتن مصرفی درعلاج بخشی سدانحرافی فهلیان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
27 بهینه یابی سازه های خرپایی با متغیرهای طراحی گسسته با استفاده از روش اعمال قیدرتبه بندی چندگانه قیود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
28 بهینه یابی سازه های خرپایی تحت اثر قید فرکانس با استفاده از روش اعمال قید رتبه بندی چندگانه قیود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بهینه یابی قاب های فولادی مهاربندی تحت قید فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
30 تاثیر فاصله از مرکز گسل بررفتار لرزه ای سازه های فولادی با نامنظمی جرمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
31 تأثیر نحوه اتصال رویه بتنی و بدنه سنگریز روی پاسخ لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی در حالت های مخزن خالی و مخزن پر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 تحلیل حد پایین ظرفیت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
33 تحلیل دینامیکی پاسخ مخزن سد با در نظر گرفتن اثر رسوبات کف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
34 تحلیل دینامیکی مخازن هوایی با در نظر گرفتن اندرکنش سیال و سازه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل عملکرد لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با لحاظ نحوه اتصال رویه بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
36 تحلیل قابلیت اطمینان سدهای بتنی وزنی با استفاده ازشبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
37 تحلیل لرزه ای سرریز نیلوفری با در نظر گرفتن اندرکنش خاک_سازهو آب_ سازه، تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور از گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
38 تحلیل وبررسی پاسخ استاتیکی پل ها تحت عبوربارهای متحرک (وسایل نقلیه) ، بابکارگیری روش المان محدود تصادفی طیفی(SSFEM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 توسعه روشهای با قابلیت تفکیک بالا در شبکه های غیر سازمان یافته به منظور تسخیر شوک در جریان کانالهای باز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 حل عددی معادلات آب های کم عمق با استفاده از شبکه های غیرسازمان یافته مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 حل عددی معادله ی برگرز باروش بدون مش خطوط واستفاده ازروش ترتیبی منطقی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 حل عددی معادله ی غیرخطی ریچاردز با استفاده از روش بدون شبکه ی خطوط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
43 حل معادلات دو بعدی حاکم بر جریان کانالهای باز با استفاده از روش حجم های محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 درس هایی از مشکلات به وجود آمده در راه ماهی سد انحرافی فهلیان و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 راه کارهایی برای افزایش ارتفاع سدهای بتنی وزنی با نگاه موردی به استفاده از کابل های پس تنیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
46 شکست دو بعدی سد و تأثیر نسبت عمق و زبری بستر بر آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 شناسایی آسیب در تیربتنی با استفاده از روش بروزرسانی اجزاء محدود بر اساس فرکانس طبیعی و شکل حالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
48 طراحی بهینه پل های خرپایی با استفاده از الگوریتم کرم ابریشم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
49 محاسبه فرکانس های ارتعاشی میله با استفاده از روش اجزای محدود طیفی و مقایسه آن با روش اجزایم حدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
50 مقایسه اثر جداسازهای پایه LRB و یونیورسال بر روی پاسخ لرزهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی ویژه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
51 مقایسه استفاده از ماتریس سختی دینامیکی و روش اجزای محدود در محاسبه فرکانسهای ارتعاشی تیر اولر برنولی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
52 یافتن محل جرم متمرکز تعبیه شده در سازهها به روش انتشار موج با استفاده از المانهای محدود طیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران