سیدرضا حسنی

 سیدرضا حسنی

سیدرضا حسنی

Seyedreza Hasani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوب مفهومی جهت رضایت شغلی تیم های کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
2 ارائه مدل ریاضی جهت مکانیابی بهینه دستگاه های خودپرداز با استفاده از رویکرد ترکیبی تکنیکهای MCDM مورد مطالعه : دستگاههای ATM شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
3 ارائه مدل ریاضی جهت مکانیابی بهینه دستگاههای خودپردازبا استفاده از رویکرد ترکیبی تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره مورد مطالعه: دستگاههای خودپرداز شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
4 ارائه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد استراتژیک و زنجیره تامین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
5 ارایه مدل چند هدفه مکان یابی توزیع با در نظرگرفتن عدم قطعیت و حداکثر سازی تقاضا برای لجستیک (مورد مطالعه:منطقه 15 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
6 ارتباط سطوح هورمونهای تیروئیدی و پروژسترون میشهای دالاق با درجه حرارت و فتوپریود در عرض جغرافیایی 36 درجه شمالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
7 ارزیابی عملکرد و مدل های ارزیابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
8 ارزیابی عملکرد و مدل های ارزیابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
9 اهمیت و ضرورت ارزشیابی در نظام آموزش عالی وتعیین شاخص های آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 بررسی تاثیر تولید به موقع(jit) در ارتباط بین عملکرد سازمانی و قابلیت های زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت سیمان سامان کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی تأثیر تعهد اثربخش، تعهد مستمر و اعتماد به عنوان عوامل پر قدرت در عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکتهای صادراتی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
12 بررسی تأثیر مؤلفه های خوشه صنعتی بر رقابت پذیری کسب وکارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
13 بررسی قوم گرایی مصرف کننده و ارتباط آن با وطن پرستی و تمایل جهان گرایی مورد مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه های شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
14 بررسی نقش استراتژیک سرمایه ی اجتماعی در راستای توسعه ی کارآفرینی در خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
15 بررسی نقش راهبردی خوشه های صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
16 بررسی نقش ریسک بانکداری الکترونیکی در میزان رضایتمندی مدیران شرکتهای صادراتی استان کرمانشاه در حوزه یB2B (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
17 بررسی نقش کنترل مدیریتی و انتظارات نقش بر رضایت شغلی تیم های کاری در توسعه محصول جدید(با در نظر گرفتن نقش میانجی تصمیمگیری مشارکتی) (مطالعه موردی: شرکت کابل باختر کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
18 تأثیر حاکمیت شرکتی بر متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
19 تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه ی خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
20 تحلیلی بر عملکرد شرکت(مالی و غیر مالی) با تأکید بر هوش رقابتی (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
21 حسابداری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 سنجش کارایی آموزشی-پژوهشی گروه های آموزشی درآموزش عالی(مطالعه موردی: یکی از دانشگاه های کشور) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 مطالعه تاثیر ابعاد تولید بر کارایی فرآیند (مطالعه موردی: شرکت کاشی کاژه اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
24 مطالعه تاثیر کارایی فرآیند بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت کاشی کاژه اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 مطالعه ی تأثیر سبک زندگی بر سبک تصمیم گیری مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
26 منطق فازی و تئوری های تصمیم گیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
27 منطق فازی و تئوری های تصمیم گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
28 نقش کودکان در فرآیند تصمیم گیری خانواده در شهر کرمانشاه سال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها