مرتضی جیریایی شراهی

 مرتضی جیریایی شراهی

مرتضی جیریایی شراهی

Morteza Jiryaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای فیزیکی بر زاویه اصطکاک داخلی ماسه متراکم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
2 استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی تاثیر خصوصیات دانه بندی بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ماسه ای مخلوط با رس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 بررسی اثر پارامترهای فیزیکی بر زاویه اصطکاک ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 بررسی پارامترهای تحکیمی خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
5 بررسی پایداری شیروانی های خاکی تحت اثر بار متمرکز در حالت های استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
6 بررسی ساختمان ها با مصالح بنایی شهرستان خمین و ارائه راهکار برای مقاوم سازی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
7 بررسی فعالیت خاک رس واگرای تثبیت شده با سولفات الومینیم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
8 بررسی مقاومت برشی خاک های دانه ای با توجه به اندازه دانه ها و منحنی دانه بندی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
9 تاثیر زاویه اتساع خاک بر میزان مقاومت و تغییر شکل های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 تاثیر زاویه اصطکاک خاک بر پایدارسازی شیروانی های خاکی مسلح شده با ریزشمع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
11 تاثیر زاویه ریزشمع ها بر پایدارسازی شیروانی های خاکی تحت اثر بار پی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
12 تاثیر مشخصات مکانیکی خاک و ژئوگرید بر ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسه رسدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 تاثیر مشخصات مکانیکی خاک و ژئوگرید بر نشست پی نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 تحلیل عددی تاثیر تداخل و سیکل بارگذاری بر نشست پی سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
15 خصوصیات بتن مسلح الیافی به عنوان مصالحی نوین در برابر انفجار و ضربه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
16 عملکرد بتن هوشمند به عنوان مصالحی نوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
17 کاربرد سیستم های ریزشمع برای پایدارسازی شیروانی های خاکی تحت اثربار پی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
18 مدلسازی عددی حفاری تونل درشرایط حفاری متفاوت بهروش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
19 مدلسازی عددی حفاری تونل شهری به روش NATM مطالعه موردی تونل امداد مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 مدلسازی عددی حفاری تونل شهری به روش NATM مطالعه موردی تونل امداد مشهد (دریافت مقاله)
21 مطالعه پایداری شیروانی های خاکی با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 مقاوم سازی لرزه ای و ژئوتکنیکی هتل هایت تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
23 نقش و رویکرد انواع رسانه در قبال موضوع کاهش آسیب پذیری مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی