دکتر محمودرضا عبدی

دکتر محمودرضا عبدی دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمودرضا عبدی

Dr. Mahmoodreza Abdi

دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر اندازه ی ذرات در ضخامت باند برشی در آزمایش بیرون کشش ژئوگرید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 3
2 ارزیابی تاثیر لایه درشت دانه سطحی تثبیت یا تسلیح شده بر ظرفیت باربری رس های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 96
3 Studying the Effect of Roughness on Soil-Geotextile Interaction in Direct Shear Test (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 5
4 تاثیر سرباره ی فولادسازی در خصوصیات مقاومتی و پایداری حجمی خاک های رسی تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
5 تاثیر لایه ی ماسه ای مسلح و غیرمسلح با و بدون ستون های ماسه ای بر رفتار ظرفیت باربری-نشست رس نرم (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 3
6 تأثیر اندازه ذرات خاک و ابعاد چشمه های زئوگرید بر اندرکنش خاک-ژئوگرید (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
7 تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
8 ساخت دستگاه استوانه توخالی برای بررسی رفتار کششی خاک های رسی با نگاهی بر اثر شاخص خمیری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 7، شماره: 12
9 کارایی روش استخراج بخارات آلاینده ها (SVE) در پاک سازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
10 مطالعه ی تاثیر افزودن آهک و الیاف پلی پروپیلن در میزان تورم و فشار تورمی خاک رس کایولینیت در حضور آب و سولفات سدیم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح شده در سیستم ساندویچی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی تأثیر مقدار مقاومت کششی ژئوگرید در اندرکنش خاک – ژئوگرید (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی مقاومت برشی خاک – ژئوگرید در بررسی پایداری خاکریز مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 استفاده از حسگرهای غیرتماسی در بررسی رفتار کششی خاکها و لزوم توجه به کالیبراسیون دقیق حسگرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
5 اصلاح خصوصیات تورمی کائولینیت تثبیت شده با آهک با استفاده از سرباره فولاد سازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
6 اصلاح سختی فنرهای وینکلر جهت طراحی فونداسیون گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 افزایش شکل پذیری بتن های پلاستیک بدون کاهش مقاومت از طریق بهینه سازی حجم فاز دوغاب بنتونیت و سیمان در مخلوط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
8 Comparison of soil -geogrid interaction enhancement by increasing friction or passive soil resistance at interface (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
9 Effect of roughness on soil-geogrid interaction in direct shear mode (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بارگذاری باربرداری متناوب بر رفتار بار نشست ماسه مخلوط شده با الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
11 بررسی آزمایشگاهی اثر ژئوگرید بر پارامترهای مقاومتی کائولینیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی اثر لایه های نازک مصالح درشت دانه بر مقاومت بیرون کشش در خاک رس مسلح شده با ژئوگرید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد ترکیب ماسه و رس بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک مسلح شده به وسیله الیاف مصنوعی پلی پروپیلن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
14 بررسی آزمایشگاهی رفتار بیرون کشش ژئوگرید پلیمری در خاک رس و لایه های نازک ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی اثر سرباره فولاد سازی (BOS) بر مقاومت فشاری خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
16 بررسی اثر همزمان تثبیت با آهک و تسلیح با الیاف مصنوعی بر مقاومت کششی و فشاری خاک های رسی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی اثرات فیزیکی و ترکیبات ناشی از واکنش سیمان و بنتویت در بتن پلاستیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثرسمنتاسیون بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی استفاده از سرباره فولاد سازی جهت افزایش مقاومت خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی اندرکنش خاک – ژئوگرید بوسیله آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی اندرکنش مخلوط های ماسه-خرده لاستیک و ژئوگرید (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 بررسی بهبود اندرکنش خاک-ژئوگرید به وسیله المان فلزی تحت بارگذاری بیرون کشش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
23 بررسی تاثیر الیاف زاید پلیمری برپارامترهای مقاومت برشی کائولینیت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی تاثیر تسلیح خاک رس متورم شونده توسط الیاف مصنوعی بر پدیده ایجاد ترک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی تاثیرابعادنمونه برمقاومت فشاری و شکل پذیری خاک رس مسلح به الیاف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تأثیر افزودنیهای بنتونیت و آهک جهت کاهش نفوذپذیری لایه آب بند در مدفن زباله‌های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
27 بررسی تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مقاومتی کائولینیت تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
28 بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
29 بررسی تأثیر تسلیح لایهی ماسهای با ژئوگرید و ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری بسترهای رسی نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
30 بررسی خصوصیات تحکیم پذیری یک خاک ریس تسلیح شده توسط الیاف مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 بررسی رابطه بین نتایج آزمایش برش کوچک و بزرگ بر روی نمونه یکسان و تاثیر عوامل مختلف بر نتایج آن و پارامترهای مقاومت برشی خاکها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی عددی سه بعدی بیرون کشش ژئوگرید در خاک ماسه ای با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات مکانیکی کائولینیت تحت شرایط آزمایش سه محوری تحکیم نیافته - زهکشی نشدهUU) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاکهای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تاثیر ژئوگرید در بر گرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تاثیر سرباره فولاد سازی بر دوام خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 تاثیر کلریدسدیم بر مقاومت فشاری و خواص خمیری کائولینیت تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
38 تاثیر لایه ماسه ی مخلوط با الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بار نشست خاکهای رسی نرم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تاثیرخرده پلاستیک ضایعاتی برپارامترهای مقاومت برشی و رفتارتنش - کرنش مخلوطهای رس - خرده لاستیک متراکم شده با رطوبت بهینه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تأثیر آهک بر مقاومت خاک کائولینیت در برابر یخبندان- ذوب یخ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
41 تأثیر آهک و خاکستر پوسته برنج بر خصوصیات خمیری و مقاومت فشاری خاک لس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 تأثیر رطوبت بر اندرکنش خاک – ژئوگرید درآزمایش برش مستقیم مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
44 تخمین نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی کائولینیت خالص و کائولینیت تثبیت و تسلیح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
45 تسلیح خاک رس تثبیت شده با آهک با استفاده از ژئوگرید (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 تعیین سهم مقاومت مقاوم اعضاء متقاطع عرضی ژئوگرید در اندرکنش خاک – ژئوگرید (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 روش تحلیل مکانیسم انتقال نیروی کششی در مسلح کننده های خاکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 سهم اعضای متقاطع عرضی در اندرکنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
49 مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن برخصوصیات مقاومتی کائولینیت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مطالعه تاثیر الیاف پلی پروپیلن درکنترل تورم خاکهای ریزدانه تثبیت شده با آهک درمجاورت سولفات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 مقایسه تأثیر درجه تراکم دانسیته نسبی و دانهبندی در اندرکنش ماسه ژئوگرید و ماسه ژئوتکستایل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 مقایسه کارایی لایه های نازک ماسه ای و ژئوتکستایل در تامین زهکشی لایه های رسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 مقایسهی رفتار مخلوطهای رس خرده لاستیک و رس ماسه با دانهبندی یکسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری