علیرضا برهانی داریان

 علیرضا برهانی داریان

علیرضا برهانی داریان

Alireza Borhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوریتم مورچگان پیوسته در بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی ، مطالعه موردی : مخازن حوزه کرخه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
2 The role of opioids, serotonergic and cholinergic pain receptors to induce analgesic effect of Trachyspermum ammi essence using formalin test in mice (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی دوره: 5، شماره: 1
3 کاربرد مقایسه ای الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چندمخزنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
4 مقایسه روشهای جیره بندی در مدیریت مخازن در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 91
5 مقایسه کاربرد روشهای کاوشی در بهره برداری بهینه از منابع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقا محصول پوشش برف مادیس برای مناطق کوهستانی شمال تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر جریان رودخانه در حوزه آبریز ارومیه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش با استفاده از روش کاهش مقیاس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی اثرات سوء زیست محیطی توسعه شهری توسط سامانه پردازش تصاویر ماهواره ای Google Earth Engine (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 ارزیابی روشهای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای و تولید نقشه کاربری اراضی با دقت بالا: مطالعه موردی حوزه زرینه و سیمینه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
6 ارزیابی و مقایسه محصولات آب معادل برف AMSR-E در محدوده حوزه های تامین کننده آب تهران از البرز مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 استفاده از الگوریت مهای فراکاوشی در بهره برداری بلندمدت از سیستم های چند مخزنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
8 الگوریتم بهینه سازی موازی گروه گربه در بهره برداری از سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 انتخاب هوشمند ورودی ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک باینری در شبکه ی عصبی تکاملی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 GIS توسعه مدل تانک با استفاده از (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای دما و بارش حوزه آبریز ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبریز زرینه رود با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی رابطه بین بارندگی فصلی و پدیده های هواشناسی در حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 بررسی سیاست های بهره برداری مخزن با استفاده از قوانین شهر نیویورک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
15 بررسی کاربردمدل سازی فازی و الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ در بهره برداری بهینه از آب  منابع (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
16 بررسی مقایسه ای استخراج سطح پوشش برف با استفاده از داده های ماهوارهای AVHRR/ و 3 MODISمطالعه موردی: حوزه آبریز طالقان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 بررسی مقایسه ای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی تکاملی و موجک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی مقایسه ای روشهای الگوریتم مورچگان و ژنتیک در کالیبراسیون مدل تانک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی و ارزیابی مدل های رگرسیونی پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی و مقایسه مدل های برفابی پیش بینی جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بکارگیری آب باران روشی مناسب برای صرفه جوئی آب در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
22 بکارگیری آب باران روشی مناسب برای صرفه جویی آب در ساختمان پایدار (سبز) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
23 بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنی با استفاده از روش شبیه سازی آنیلینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بهره برداری بهینه از مخازن چند هدفه با اهداف تولید انرژی و کنترل سیلاب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بهره برداری بهینه در سیستم های چند مخزنی با روش های فراکاووشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
26 بهرهبرداری بهینه از مخازن چند هدفه با بهره گیری از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
27 بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از سیاست جیره بندی و رویکرد فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
28 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش پیش بینی خوشه ای جریان (مطالعه ی موردی در حوضه ی کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
29 پیش بینی فصلی جریان رودخانه با استفاده از شاخص های اقلیمی مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 پیش بینی میزان بارش با بهره گیری از سیگنال های اقلیمی و استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: 6 ایستگاه در پهنه کشور ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
31 پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از تکنیک پیشبینی خوشهای جریان ESP و مدل شبکه ی عصبی مطالعهی موردی حوزه کرج و طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و مدل مفهومی Hbv به منظور شبیه سازی رواناب روزانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 تهیه مدل بارش - رواناب به روش تحلیل پویایی سیستم و مقایسه آن با الگوریتم جفت گیری زنبور عسل (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
34 روش یادگیری تقویتی دربهینه سازی استوکاستیک سیستم مخزن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 شناسایی مناطق شور و بررسی تاثیر آنها بر منابع آب حوزه آبریز آجی چای با استفاده از تصاویر ماهواره (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
36 عملکرد سیستم چند مخزنی با استفاده از برنامه پویای استوکاستیک نمونه‌ای (Sampling Stochastic Dynamic Programming: SSDP) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
37 کاربرد الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان در فضاهای پیوسته در سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه درسیستم های منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
39 کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی درمدیریت بهینه مخزن دز (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 مقایسه الگوریتم های فراکاووشی در آموزش شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
41 مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی (آریما) در پیش بینی جریان ورودی به مخزن کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 مقایسه مدلهای مختلف بهره‌برداری پویا از مخازن چند منظوره (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 مکان یابی سیستم های زهکشی نوین با استفاده از AHP-Fuzzy در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل