کیومرث سفیدی

 کیومرث سفیدی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

کیومرث سفیدی

Kiomarc Sefidi

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر ویژگی های فیزیوگرافیک رویشگاه بر پراکنش درختان وخشکه دارها در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
2 تحلیل کمی ترکیب و ساختار توده های جنگلی سرخدار (Taxus baccata L.) در وضعیت های حفاظتی متفاوت جنگلهای ارسباران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا فاصله جاده بر میزان مازاد مقطوعات عملیات قطع موثر است (مطالعه موردی: سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
2 اثر قطر و پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) روی نرخ پوسیدگی خشکهدارهای راش و ممرز درجنگلهای آمیخته شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 اثرپذیری ویژگی های جنگل شناسی از اعمال شیوه های مدیریتی متفاوت در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 ارزیابی تأثیر پارامترهای خاکی بر تنوع گونه های گیاهی در مراتع ییلاقی دامنه جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی تغییرات تولید درمنه انحصاری ایران ) Artemisia melanolepis ( با استفاده از تکنیک زمین آمار در دامنه های جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اولویتبندی معیارهای گزینش مکان برای حفاظت بیرونیفندق جنگلی ( L. Corylus avellana) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 اهمیت حفاظت از تنوع ساختاری در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
8 بررسی اثر اعمال مدیریت بر میزان ضایعات چوبی درشت (مطالعه موردی جنگل های غرب گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
9 بررسی اثر تغییر کاربری اکوسیستم مرتعی به زمین زراعی بر میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 بررسی برخی عوامل محیطی و فیزیوگرافی رویشگاه گیاه باریجه (ferula gummosa boiss) در منطقه کلارود کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 بررسی پوششهای درختی جنگلهای بلوط غرب کردستان(مطالعه ی موردی:جنگلهای حوضه ی قامیشله ی شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی تاثیر پارامترهای شیمیای خاک در انتشار گونه Artemisia aucheri Boiss در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی:مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 بررسی تاثیر شرایط زمینی بر برخی مشخصه های پسماند های چوبی درشت(مطالعه موردی:سری چهار جنگل چفرود گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
15 بررسی تنوع برگ کنار(Zizyphus spina-christi) در گرادیان ارتفاعی، مطالعه موردی (منطقه ابوالفارس، استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی توزیع مکانی تراکم و تاج پوشش A. melanolepis در جنوب شرق سبلان با استفاده از فن آوریزمین آمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی زادآوری درختان در فاز تشکیل روشنه (مطالعه موردی: جنگل های اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
18 بررسی عوامل موثر بر مرزهای رویشی در جنگل های کوهستانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی فراوانی تجدید حیات طبیعی در مجاورت خشکه دارها(مطالعه موردی : بخش 5 طرح جنگلداری اشکته چال- صفارود رامسر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
20 بررسی مقایسه ای تراکم زاد آوری و قطر خشکه دارهای سرپا در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی مقایسه ای مازاد مقطوعات در گونه های قطع شده در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل های سری 3 ناو اسالم) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
22 بررسی مقایسه ای میزان تراکم خال و مساحت روشنه در روشنه های طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
23 بررسی میزان و کیفیت خشکهدار در جنگل هایی با سابقهی مدیریتی متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
24 بررسی وضعیت قطری گونه بلوط در منطقه قلعه دره سی و ایل یوردی کلیبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
25 بررسی یکنواختی و تنوع گونه ای گونه های همراه Artemisia aucheri و A. melanolepis در منطقهسبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
26 پویایی روشنه ها و زادآوری نهال های راش در جنگل های آمیخته راش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
27 تاثیر عوامل فیزیوگرافی بر شاخص های عددی تنوع گونه ای دو رویشگاه Artemisia. Aucheri و A.melanolepis در جنوب شرق سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 تاثیر قرق و چرای متوسط بر میزان جریان دی اکسید کربن در خاک (مطالعه موردی منطقه فندقلو اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 تأثیر شدتهای مختلف چرایی بر خصوصیات خاک در مراتع دامنههای جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 تحلیلی بر روش های مختلف جمع آوری نزولات آسمانی و تاثیر آنها بر کشاورزی ارگانیک در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 ترکیب گونه های درختی در فاز تشکیل روشنه در روند تحولی توده های آمیخته راش در جنگل های اسالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
32 تعیین سن روشنه های پوشش تاجی بر اساس نرخ پوسیدگی درختان روشنه ساز در جنگل های راش اسالم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 روشهای ارزیابی جنگل شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
34 ساختار و ترکیب توده های جنگلی سرخدار در جنگل های افراتخته استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
35 کمی سازی ساختار توده های راش در فاز تشکیل روشنه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
36 مدل سازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع سبلان (اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 مدلسازی تولید گونه مرتعی Festuca ovina در مراتع جنوب شرقی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 مدلسازی رشد کمی نهال p. nigra با بکارگیری از روش منطق فازی در خزانه آزمایشی صنوبر خلخال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
39 مدلسازی رگرسیونی متریک های کاربری اراضی و تولید رواناب در حوزه های آبخیز غرب گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
40 مشخصه های ساختاری یک توده آمیخته راش در مرحله میانی تحولی راشستان های هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
41 مطالعه فراوانی زادآوری گونه های درختی در مرحله میانی از توالی اکولوژیک(مطالعه موردی : بخش گرازبن ، جنگل خیرود نوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 معرفی منتخبی از گیاهان دارویی منطقه سبلان در راستای استفاده چندمنظوره از مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 میزان و حجم خشکهدار در فاز تشکیل روشنه از مراحل تحولی توده های راش در جنگل اسالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست