فرهاد عابدینی

 فرهاد عابدینی

فرهاد عابدینی

Farhad Abedini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Neuron Mathematical Model Representation of Neural Tensor Network for RDF Knowledge Base Compation (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 10، شماره: 1
2 تاثیر مصرف خوراکی عصاره گیاه خرفه بر کوفتگی عضلانی تاخیری (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
3 طراحی مدل فرآیند پایش کیفیت اقلام و تجهیزات در چرخه تجهیز سپاه (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای پیاده سازی بانکداری الکترونیک درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
2 ارزیابی آنتولوژی های سطح بالا توسط الگوریتم مبتنی بر محتوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
3 استخراج تاریخ از حقایق آنتولوژی یاگو (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 استخراج حقایق مکان ها با استفاده از آنتولوژی یاگو (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 استفاده از انتولوژی یاگو به عنوان یک پایگاه دانش (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 استفاده از روش یاگوی زمانی جهت استخراج حقایق در حوزه سیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 الگوی ایجاد حس ظن و گمان برای سیستم های خبره و ماشین های یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 بررسی ابهام زدایی مفهوم کلمات درکاربردهای زبان طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
9 بهبود الگوریتم های پیگیری با معرفی دو الگوریتم جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
10 بیان پایگاه داده گراف توسط مفهوم پایگاه داده آنتولوژی (دریافت مقاله) همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف
11 پیشنهادجدیدی برای پاسخ به سوالات زبان طبیعی برای ارزیابی خواندن ماشین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
12 جستجوی معنایی در وب (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 چالش های موجود در استخراج موجودیت های نامدار (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 روش جدید توسعه حقایق برای محاسبه ارتباط معنایی متون (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 روش جدیدی برای استخراج کتابها با استفاده از حقایق آنتولوژی یاگو (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 روشی جدید برای استخراج موجودیتهای نامدار (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 معرفی روش جدیدی برای پاسخ به سوالات زبان طبیعی مبتنی بر آنتولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
18 معرفی یک روش جدید ابهام زدایی موجودیت ها برای محاسبه ارتباط معنایی متون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
19 مقایسه و ارزیابی دیدها درمعماری نرم افزاربه منظور استخراج یک مدل معماری جامع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
20 نمایش مدل ریاضی نرون شبکه تنسور عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم