مرتضی حاج حسینی

 مرتضی حاج حسینی دانشیار دانشگاه اصفهان

مرتضی حاج حسینی

Morteza Haj Hosseni

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا درباره وجود ذهنی هنوز حرفی برای گفتن وجود دارد بررسی برخی نقدهای وارد بر نظریه وجود ذهنی و تعریف نقشی جدید برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 50
2 آیا منطق دانان قدیم از استلزام مادی آگاه بوده اند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
3 باورھای پایه و چگونگی تحصیل معرفت عینی و ضروری از دید فیلسوفان مسلمان و تحلیلی نوین و وجود شناختی از آنھا (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 2
4 خاستگاه فلسفه اسلامی در نهضت ترجمه و پیشینه ایدئولوژیک آن در زمان ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 4، شماره: 1
5 فرایند حصول شناخت آدمی در فلسفه صدرالمتالهین شیرازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی درمورد راه اندازی رشته های علوم انسانی درپردیس دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
2 تعمیم یا توسعه منطق سیاه و سفید (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان