افشین جوادی

 افشین جوادی دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

افشین جوادی

Afshin Javadi

دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقایسه ای اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز و برخی از پادزیست ها بر علیه تعدادی از باکتری های منتقله از مواد غذائی (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 4
2 شناسایی و تعیین ارتباط بین پاتوتایپ های اشریشیاکلی در نمونه های بالینی انسان و نمونه های غذایی گوشتی، لبنی و سبزی با استفاده از آنتی سرم های پلی والان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 1
3 شیوع استافیلوکوکس اورئوس و استافیلوکوکوس اروئوس مقاوم به متی سیلین در پنیر و کره محلی: یک مطالعه میدانی در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
4 مطالعه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی برگ گردو و مقایسه روش های دیسک دیفیوژن و چاهک گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 1
5 مطالعه تأثیر برخی پروبیوتیک ها بر روی اشریشیاکلی (O(157):H(7 در شرایط رشد توامان در شیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره گیاه پونه (Mentha IOgfOlla) بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی سوسیس در دوران ماندگاری (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 اثرضدمیکروبی عصاره تمرهندی روی برخی میکروبهای مولد مسمومیت غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
3 اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
4 Evaluating the effect of Tamarind extract on chemical properties of Salmon in cold storage conditions (2 ±1˚C) in a 15-day period (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
5 Production and characterization of poly (lactic acid) based Nano-bio-composites properties containing natural Nano-clays and Nano-silvers (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 بررسی آلودگی استرپتوکوکی مدفوعی در همبرگرهای ارائه شده در بازار تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی آلودگی کلیفورم مدفوعی در همبرگرهای ارائه شده در بازار تبریز و نقش دامپزشکی در تأمین بهداشت و سلامت غذایی جامعه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 بررسی اثر پروسه کباب کردن روی بقایای آنتی بیوتیکی در بافتهای خوراکی طیور به روش FPT (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
9 بررسی بسته بندی های زیست تخریب پذیر درمواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
10 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
11 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدل های گرمایی
12 بررسی عوامل موثر بر انتقال حرارت مبدل حرارتی صفحه زدوده به کمک نرم افزار Fluent6.3.25 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
13 بررسی فیلوژنتیکی Coli.E در گوشت چرخ کرده در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران
14 بررسی میزان لاشه های یرقانی گاو سالم تشخیص داده شده در کشتارگاه تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
15 بررسی ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی، میکروبی، حسی و افزایش زمان ماندگاری گوشت قرمز با استفاده از عصاره برگ زیتون (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 پروتئین های ضدیخ زدگی - منابع، ساختار، سنتز و کاربردهای غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
17 تاثیر پرتودهی ماوراء بنفش و پالس های نوری در مواد غذایی مایع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 تولید و بررسی برخی از ویژگیهای کیفی حلوای بزرک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 مطالعه آرسنیک، منیزیم و کلسیم آب آشامیدنی منطقه قوریگل تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
20 مطالعه اثر روش های پخت مایکروویو و سرخ کردن بر روی ویژگی های میکروبی همبرگر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
21 مطالعه تجربی بقایای انروفلوکساسین در بافتهای خوراکی طیور به روش FPT تغییر یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 مطالعه روشهای تولید سوسیس تخمیری سنتی در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
23 مطالعه میزان آلودگی گوسفندان کشتاری به سنورسربرالیس در کشتارگاهای اردبیل قزوین تبریز زابل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
24 مطالعه نسبت آلودگی کلی فرم های مدفوعی به انتروکوک ها در بستنی های سنتی عرضه شده تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
25 مطالعه ویژگیهای میکروبی فرانکفورتر در طی زمان ماندگاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران