جانعلی بهزادنسب

 جانعلی بهزادنسب

جانعلی بهزادنسب

Janali Behzadnasab

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان و پراکندگی استقرار صنایع فرآوری اولیه و مراکز نگهداری محصولات استراتژیک کشاورزی با توجه به مراکز تولید آن ؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 بررسی وضعیت و چالش های فراروی صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر صنایعتبدیلی محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
3 تحلیلی بر رابطه برنامه نظام های میراث کشاورزی با اهمیت جهانی (GIAHS) با توسعه پایدار روستایی و کشاورزی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 تحلیلی بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر کاهش ضایعات و تکمیل زنجیره های ارزش از طریق صنایع تبدیلی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
5 رویکرد و نقش دفاتر جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) درخارج از کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
6 مدیریت تولید کود ورمی کمپوست (مسائل و مشکلات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم