دکتر مسعود منتظری نمین

دکتر مسعود منتظری نمین رئیس انجمن هیدرولیک ایران - عضوء هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر مسعود منتظری نمین

Dr. Masoud Montazerinamin

رئیس انجمن هیدرولیک ایران - عضوء هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روش نوین محاسبه تراز سطح آب در مدل های غیرهیدرواستاتیک با قابلیت کاربرد در جریان های سطح آزاد و جریان در محیط متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 2
2 Experimental Study of Wave Spectrum Type Impact on Inner Chamber Fluctuation, Pressure and Reflection of OWC Device (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
3 Numerical Validation of Experimental Tests Conducted on a Fixed Offshore Oscillating Water Column (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
4 Numerical Validation of Experimental Tests Conducted on a Fixed Offshore Oscillating Water Column (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
5 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و محیط زیست دوره: 6، شماره: 11
6 تاثیر مشخصات هندسی ناپیوستگی ها بر رفتار هیدرولیکی و نشت آب از تکیه گاه های سنگی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
7 تدقیق شبیه سازی موج آب کم عمق بوشهر از طریق تولید باد محلی با تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 7، شماره: 1
8 توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
9 رابطه عمق استغراق بحرانی با سرعت محوری (Vz) در آبگیر افقی سدهای نیروگاهی و تأثیر آن روی قدرت گردابه (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 1
10 شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE۲۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 10، شماره: 20
11 شبیه سازی عددی اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسان گر آب در فضای یک بعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 10، شماره: 20
12 شبیه سازی عددی اندرکنش موج با یک واحد نیروگاهی ستون نوسان گر آب در فضای دو بعدی قائم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 18
13 شبیه سازی عددی شکست امواج در مقابل دیواره ساحلی با استفاده از روش پروجکشن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
14 مدل سازی عددی ورود هوا به آب شفت قائم (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 4
15 مدلسازی عددی اندرکنش موج با دیوار متخلخل ساحلی در فضای دوبعدی در قائم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Efficient Solution for Advection Equation in Multiphase Mixture Model (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
2 ارائه یک مدل ریاضی صریح برای حل معادلات جریان آب های کم عمق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
3 ارائه یک مدل ریاضی صریح برای حل معلدلاتت جریان آبهای کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
4 ارزیابی انتشار سیل در استان خوزستان و اثرگذاری سدها در کنترل سیل با استفاده ازمدلسازی عددی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
5 ارزیابی عملکردمدل PMODynamics درمدلسازی امواج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی مدل PMO Dynamics در شبیه سازی انتقال امواج پس از احداث موج شکن های جدید ساحل انزلی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
7 ارزیابی مدلهای ریاضی دو بعدی برای پیش بینی الگوی جریان در بین آب شکن های بسته و صحت سنجی آن در تحقیقات موردی بر روی رودخانه های اترک و قزل اوزن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
8 Bed concentration Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 INCREASING EFFICIENCY AND SAFETY OF BUSHEHR PORT SHIPPING BY DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
10 Mike11 و مقایسه با مدل TS شبیه سازی جریان در شبکه رودخانه با استفاده از روش (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 Modelling of flow in open and closed conduits (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 Numerical Study on the Effect of Mooring Line Stiffness on Hydrodynamic Performance of Pontoon-Type Floating Breakwater (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF MOORING LINECONFIGURATION ON THE HYDRODYNAMIC PERFORMANCE OFPONTOON-TYPE FLOATING BREAKWATER (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 Short Term Multi-reservoir Operation Under Flooding Conditions (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 SIMULATION OF SPILLINGBREAKINGWAVES (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
16 SIMULATION OF WIND-DRIVEN CURRENTS PATTERN IN THECASPIAN SEA USING PMODYNAMICS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 THREE DIMENSIONAL HYDRODYNAMICMODELING OF THE CASPIAN SEA (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 Tidal current modeling of the Caspian Sea using PMODynamics (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20 Tous Dam-Break flow simulation, using NAMROOD DamBreak coupled 1D-2D model (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبگیری مستغرق از مخازن سدها (نمونه موردی: سد سیاه بیشه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی اثرات آشفتگی در جریان فوق بحرانی در تبدیلهای همگرا به کمک مدلسازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی پارامترهای موثر بر عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
24 بررسی تئوری پارامتر نیتروژن در نرم افزارهای مدلسازی کیفیت آب مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی توزیع فشار غیر هیدروستاتیک روی پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی گزین هی ضد گرداب جهت کاهش قدرت گردابه (سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی و مقایسه روش های اجرا شده در دهانه آبگیر سدهای مهم کشور جهت جلوگیری از تشکیل گرداب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
28 بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن چندگانه در شرایط سیلابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
29 تاثیر تراز بستر بر جریان شکست سد روی بستر فرسایش پذیر، مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 تاثیر شیب بستر بر جریان ناشی از شکست سد بر روی بستر فرسایشپذیر،مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 تحلیل حساسیت توابع محرک مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین غلظت رسوبات معلق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 تعمیم الگوریتمهای حل سه قطری معادلات ضمنی انتقال و پخش غلظت به یک سیستم شبکه رودخانه ای بازو بسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 تغییرات خط ساحلی پس از احداث موج شکن های جدید بندر انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
34 توسعه مدل عددی سه بعدی جریان و انتقال آلودگی محلول در محیط متخلخل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال – بخش اول معرفی الگوریتم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال – بخش دوم بررسی خواص عددی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 جریان شکست سدبرروی بستر فرسایش پذیرمطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
38 حل دو بعدی معادلات آب کم عمق بر روی شبکه نامنظم مثلثی با استفاده از روش احجام محدود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
39 رابطه ی عمق استغراق بحرانی باسرعت محوری (Vz در آبگیر افقی سدهای نیروگاهی و تاثیر آن روی قدرت گردابه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
40 سامانه سرپرستی و گردآوری امواج دریا از طریق (اسکادا) در سکوهای نفتی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
41 شبیه سازی انتقال امواج ساحل انزلی پس ازاحداث موج شکنهای جدیدباهدف مقایسه نرم افزار ایرانی MIKE 21 و PMO Dynamics (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 شبیه سازی اندرکنش غیر خطی امواج در آبهای عمیق و کم عمق (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 شبیه سازی جریان با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی MIKE و 21 PMO Dynamics با تمرکز بر پدیده خشک و تر شدن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method بر روی شبکه بدون ساختار مثلثی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 شبیه سازی ریاضی دوبعدی جریان و پارامترهای زیست محیطی(مطالعه موردی سد یامچی اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
46 شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در پلان به روش مرکزیت سلول بر روی شبکه بی ساختار مثلثی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 شبیه سازی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ترکیبی یک بعدی - دو بعدی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
48 شبیه سازی موج ناشی از شکست سد بکمک مدل های دو بعدی و یک بعدی - دو بعدی مطالعه موردی: شبیه سازی موج ناشی از شکست سد مارون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 شبیه‌سازی جریان‌های با سطح آزاد برروی شبکه ایجاد شده از شبکه‌های باساختار و بدون‌ساختار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
50 شبیهسازی عددی شکست سد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
51 طراحی میراگرمایع تنظیم شده برای کاهش ارتعاشات سازه های نیمه مرتفع عمرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 کاربرد مدل ریاضی LITPACK درشبیه سازی تغییرات خط ساحل بندرانزلی پس ازاحداث موج شکنهای جدید و ارزیابی آن بااستفاده ازتصاویرماهواره ای وgis (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مدل دوبعدی حجم محدود با استفاده از معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 مدل سازی جریان فوق بحرانی در کانال های دارای خم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
55 مدل سازی موج در ناحیه ساحلی لاور با استفاده از مدل PMODynamics (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
56 مدل شبه سه بعدی شبیه سازی جریان در بازه های پیچان رودی رودخانه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 مدل غیرهیدرواستاتیک دوبعدی مخزن به روش تراکم پذیری مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مدلسازی اندرکنش سازه و میراگرمایع تنظیم شده بادرنظر گرفتن یک سازه 10طبقه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 مدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای کم عمق (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 مدلسازی شکل گیری جریان لخت های در مجاری افقی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 مدلسازی عددی سه بعدی انتشار پخش رسوب با استفاده از نتایج یک مدلسازی عددی دو بعدی جریان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 مدیریت هوشمند مخازن سدهای کشور با استفاده از سیستم کنترل فازی FLC (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 مزایا و محدودیتهای مدل چندفازی میکسچر در شبیه سازی عددی پدیدههای هیدرولیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
64 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر امواج تولید شده در عمق دریاچه سد ناشی از زمین لغزش و تاثیر آن در محیط با آب شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
65 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد هواده ی در برهم زدن لایه بندی مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
66 معادلات دوبعدی حاکم برجریان دائمی فوق بحرانی روی تندآب سرریزها باهندسه های پیچیده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 معرفی مدل MIKE11 بعنوان مدل شبیه سازی شوری رودخانه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین