دکتر محمدرضا ثروتی

دکتر محمدرضا ثروتی استاد،دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا ثروتی

Dr. Mohamadreza Servati

استاد،دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر ترکیب کانی‎شناسی واحدهای سنگی توده نفوذی الوند بر مقاومت رخنمون‎ها در برابر هوازدگی و فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 1
2 بررسی تطابق مکان های مناسب تغذیه ی مصنوعی و مخروطه افکنه ها در منطقه ی گتوند با استفاده از روشAHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
3 بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 2
4 بررسی مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های زاویه مرکزی و ضریب خمیدگی (مطالعه موردی: رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی نقش مناظر ژئومورفولوژیکی و پتانسیل های ژئوتوریستی استان ایلام با استفاده از داده های مکانی، در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 90
6 پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 68
7 تاثیر آلاینده های فیزیکو-شیمیایی بر تشدید سیستم های (فرایند) هوازدگی در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 4
8 تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
9 تحلیل ژئومتری گنبدهای نمکی با استفاده از شاخصهای ژئومورفولوژی نمونه مطالعه: گنبدهای نمکی منطقه لار فارس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 3
10 تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز دره شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
11 تکتونیک جنبا، انسان، مدنیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 3
12 روش های پژوهش در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 88
13 ساماندهی مسیل شهری فرحزاد در شمال کلا ن شهر تهراناز دیدگاه ژیومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
14 مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز (گرد و خاک) به وسیله باد در سرزمین های خشک وکم آب (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست و توسعه پایدار در استان ایلام بر اساس مدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
2 ارزیابی عامل های مژثر و پهنه بندی حساسیت زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS، مطالعه موردی: شمال شهر تهران- حوضه کن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 ارزیابی وضعیت تکتونیکی گنبدهای نمکی منطقه الرستان با استفاده از شاخص های مورفومتری مخروطه افکنه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
4 بررسی تطابق مخروطه افکنه ها وسطوح مناسب تغذیه مصنوعی در منطقه گتوند با کاربرد مدل AHP (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
6 بررسی فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون(در شهرستان کرمانشاه)با استفاده از مدل EPM (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
7 بیابان و ژئومرفولوژی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
8 تاثیر عملیا ت آبخیزداری بر کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب ( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد برنجستانک - شهرستان قائم شهر ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
9 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه کامیاران با تاکید بر منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه ی کامیاران (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
11 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه آبخیز گل گل - استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
12 مطالعه ژئومرفولوژی کوه کرکس با ایجاد بانک زیر ساختار اطلاعات جغرافیایی جهت توسعه و احیای ژئوتوریسم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 مورفولوژی رودخانه و ممیزی مناطق خطر فرسایش کناره ای در حوضه آبخیز میشخاص با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی و وضعیت جوی منطقهی کامیاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها