آقای دکتر عماد اسماعیلی

دکتر عماد اسماعیلی گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی

آقای دکتر عماد اسماعیلی

Dr. Amad Ismaili

گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عماد اسماعیلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی