محمدعلی آموزگار

 محمدعلی آموزگار گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

محمدعلی آموزگار

Mohammad Ali Amuzegar

گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جداسازی باکتری نمک دوست نسبی مقاوم به برخی فلزات سمی از دریاچه نمک آران و بیدگل و شناسایی فیلوژنیک آن با استفاده از ژن 16SrDNA (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل پاکسازی زیستی خاکهای شور آلوده به هیدروکربن با استفاده از یک سویه هالوتالرنت Alcanivorax dieselolei (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی تنوع باکتری های نمکدوست نسبی و تحمل کننده نمک سواحل غربی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
3 بررسی تنوع زیستی پروکاریوت های هوازی نمک دوست افراطی ساحل غربی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
4 بررسی توانمندی باکتریهای جدا شده از محیطهای شور ایران در تولید آنزیمهای دارویی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 بررسی جمعیت باکتریایی مقاوم به ارسنیک چشمه تراورتن ساز امامزاده سید جلال‌الدین (باباگرگر) و شناسایی فرایند زیستی مرتبط با حذف ارسنیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 بررسی طیف اثر تولیدی به وسیله ریزوباکتری های مولد فیتوتوکسین (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
7 بررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسین (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
8 بررسی فراوانی باکتری های مولد آنزیم سلولاز مقاوم حرارت از چشمه های آب گرم شمال غرب ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
9 بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع سدوموناس های هالوفیل و هالوتولرنت از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
10 بررسی کلروفیل a و b وتوتال کارتنویید وفعالیت انتی اکسیدانی در ریزجلبک های جدا شده ازسواحل استان گلستان، دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
11 تاثیرگردوغباراتمسفری منطقه ی دهلران به دوشکل خشک و مرطوب برشاخصهای فیزیولوژیکی گیاه ذرت Zea mays L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
12 تالاب اینچه برون، منبعی نو جهت جداسازی آرکی های نمک دوست جدید (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
13 تنوع جوامع میکربی خاک در سیستم های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 تنوع زیستی میکربی ضرورت فراموش شده (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
15 جداسازی اکتینومایست های نمکدوست نسبی از دریاچه ارومیه و آنالیز 16srRNA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 جداسازی باکتری نمک-قلیادوست تجزیه کننده فنل به منظور تصفیه پساب spent caustic (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
17 جداسازی باکتری نمکدوست Salinivibrio sp از دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
18 جداسازی و شناسایی باکتری ها از لاگون های نفتی خارک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
19 جداسازی و شناسایی باکتری های هالو آلکالوفیل تالاب قلیایی نمکی - دریایی گمیشان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
20 جداسازی و شناسایی باکتریهای نمکدوست نسبی تولیدکننده هیدرولازهای خارج سلولی از تالاب گاوخونی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میکروب شناسی
21 جداسازی و شناسایی فیلوژنتیک باکتری های نمک دوست شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
22 جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های هالوآلکالیفیل از پساب اسپنت کاستیک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
23 جداسازی و شناسایی نسبی اکتینومایست های نادر جدا شده از دریاچه اینچه برون استان گرگان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
24 جداسازی، شناسایی و تعیین ویژگی های میکروارگانیزم بومی خاک با توانایی حذف گازوئیل (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 جداسازی،خالص سازی و شناسایی ریزجلبک های جدا شده ازلاگون های نفتی خارک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
26 شناسایی Lechevalieria fradiae ، یک اکتینومایست نادر از ناحیه ریزوسفر برنج منطقه لوشان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
27 شناسایی و جداسازی باکتریهای هالوفیل مولد آنزیم های هیدرولازی جدا شده از ماهی شور و دودی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
28 معرفی اعضای قلمرو آرکی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی