مجتبی سعادتی

 مجتبی سعادتی مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی

مجتبی سعادتی

Mojtaba Saadati

مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قدرت تهاجمی سویه ضعیف شده شیگلا دیسانتری تیپ 1به عنوان کاندید تولید واکسن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 1
2 DNA Electrochemical Nanobiosensors for the Detection of Biological Agents (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی شایستگی داده های روش دابل ساندویچ الایزا برای تشخیص توکسین بوتولینوم تیپ E (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 3
4 تثبیت و هیبریداسیون DNA/DNA ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7روی سطح الکترود طلا برای تشخیص توالی خاص به روش طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 4، شماره: 4
5 تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ناحیه 4 آنتی ژن محافظت کننده باسیلوس آنتراسیس در حیوانات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 2، شماره: 1
6 سنتز و بررسی سمیت تری متیل کیتوزان کلرید به عنوان حامل واکسن و دارو (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 2
7 شناسایی سریع Clostridium perfringens تایپهای A، B،C، D به روش Multiplex PCR (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 2
8 کلونینگ ایران پلی هیدروکسی بوتیرات و ژن E باکتریوفاژ در پلاسمیدهای جداگانه و بررسی عملکرد ژن E در تسهیل تولید هیدروکسی بوتیرات در اشریشیاکولی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ادجوانت مخزنی جدیدبااستفاده ازنانوفیبرهای کیتوسان دربرگیرنده آنتی ژن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
2 ارائه یک راهکارجدید برای تحویل استنشاقی آنتی ژن ازطریق تولید نانوفیبرهای کیتوسان دربرگیرنده آنتی ژن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
3 استفاده ازنانوذرات اکسیدفلزی CoFe2O4 و CrOدرجهت مقابله باعفونت های باکتری بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس درجهت دستیابی به ظروف استریل نانویی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
4 الکتروداصلاح شده بانانوذرات طلادربیوحسگرالکتروشیمیایی مبتنی برهیبریداسیون DAN (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
5 بررسی ایمنی زایی CtxB ویبریوکلرابرپایه نانوفیبرکایتوسان به روش خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
6 بررسی ایمنی زایی CtxB ویبریوکلرابرپایه نانوکپسول تری متیل کایتوسان TMC درخوکچه هندی به روش خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
7 بررسی ایمنی زایی IpaD شیگلافلکسنری برپایه نانوفیبرکایتوسان به روش خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
8 بررسی ایمنی زایی IpaD شیگلافلکسنری درخوکچه هندی برپایه نانوکپسول تری متیل کایتوسان به روش خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
9 بیوتروریسم؛ نبردگاه کنونی و چالش های آتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
10 تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
11 تهدیدات نوین حوزه بیولوژیک : بررسی پیامد های یک کنفرانس امنیتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
12 تهیه و ارزیابی نانوکپسولهای کایتوزان به عنوان نگهدارنده واکسن وفراورده های داروئی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
13 راهکارها و روش های رفع آلودگی مواد هسته ای در هفته اول بعد از نشست مواد پرتوزا در محیط زیست کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
14 راهکارها و روش های کاهش انتقال رادیونوکلئیدها به حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی بعد از وقوع یک حادثه هسته ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
15 روش ها و راهکارهای رفع آلودگی مواد پرتوزا در اکوسیستم های آبی، محیط زیست آبزیان و محصولات آبزی بعد از یک حادثه هسته ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
16 سنتزنانوذرات نقره به روش الکتروشیمیایی بادیدکاربرددرپوشش دهی تجهیزات نظامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
17 سویه مهندسی شده برای افزایش بیان پروتئین نوترکیب در باکتری E.coli (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
18 مسیرهای انتقال مواد پرتوزا و اثرات آنها بر حیوانات مزرعه ای و محصولات دامی بعد از وقوع یک حادثه هسته ای احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
19 ناتوانی نانوذرات اکسیدمس برای ازبین بردن اسپورباکتری کلستریدیوم بوتولینم تایپ E (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
20 نقش فناوری زیستی در ارتقای توان نظامی بومی ج.ا.ا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه