محمدصادق بصیری

 محمدصادق بصیری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمدصادق بصیری

Mohammadsadegh Basiri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آفات زبان از نظر لفظ و معنا در مثنوی مولوی و احیاءعلوم الدین غزالی (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
2 بررسی تطبیقی رمان حاجی بابای اصفهانی و یکی بود یکی نبود با تکیه برشرق شناسی ادوارد سعید علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
3 بررسی روشمند ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی از کلیله و دمنه علمی - پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
4 بررسی سیر ترجمه عربی به فارسی از آغاز تا قرن ششم(علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 7، شماره: 12
5 بررسی شیوه های ارتباط اقناعی (استنباط از متون اسلامی و متون ادبیات پایداری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
6 بررسی مضامین اشعار انتظار در شعر بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
7 بررسی مضامین اشعار کارگری در دوره مشروطه (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
8 تحلیل برشتی از داستان خانه های شهر ری غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
9 تحلیل تطبیقی مقوله عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 14
10 تحلیل ساختاری غزل- روایت های سعدی (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
11 تصویرآب در رجز آیینه داران کربلا (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 15
12 جدال خیر و شر؛ درونمایه شاهنامه فردوسی و کهن الگوی روایت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
13 واکاوی نمودهای مبارزه و پایداری در نفثهالمصدور (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خیال از منظر مولانا درکلیات شمس و مقایسه ی آن با نظریات ابن عربی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
2 فلسفه و خیال آفرینش گر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات