دکتر معرفت سیاهکوهیان

دکتر معرفت سیاهکوهیان University of Mohaghegh Ardabili

دکتر معرفت سیاهکوهیان

Dr. Marefat Siahkouhian

University of Mohaghegh Ardabili

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار مصرف صبحانه ایزوانرژتیک با شاخص گلیسمی بالا و پایین قبل از فعالیت تناوبی شدید بر هومئوستاز گلوکز و اکسیداسیون سوبسترا (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 7، شماره: 2
2 آیا تمرینات هوازی و مصرف منیزیم شدت سردرد بیماران میگرنی را بهبود می‎بخشد؟ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 1
3 آیا مصرف کافیین بر میزان فشار خون شناگران تاثیر دارد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 1
4 ابعاد روش شناسی نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 8، شماره: 1
5 اثر استفاده از بریس در سه زاویه مختلف فلکشن زانو بر اقتصاد دویدن و هم انقباضی عضلات اندام تحتانی در افراد دارای زانوی پرانتزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 23، شماره: 1
6 اثر استفاده از بریس زانو و گوه خارجی بر دامنه فعالیت عضلات طی دویدن در فوتبالیست های مرد دارای زانوی پرانتزی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 23، شماره: 2
7 اثر استفاده طولانی از کفش motion control بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین طی دویدن در دونده های با پرونیشن بیش از حد پا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 2
8 اثر تجویز مکمل زعفران و تمرین هوازی بر تغییرات فشارخون، عملکرد ریوی و شاخص های اسپیرومتری زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 21، شماره: 2
9 اثر تغییرات پاراکسوناز-۱، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال ۱۲ هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 1
10 اثر فعالیت ورزشی با شدت متوسط بر میزان بیان ژن HDAC4 و CaMKII در میوکارد رت‌های نر (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 4
11 اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 4
12 اثر ورزش بر هیپرتروفی قلبی ناشی از افزایش سن، نقش فشار اکسایشی و برخی از پروتئین کینازهای فعال شده با میتوژن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 2
13 اثرات فشار اکسایشی و سازگاری های ناشی از فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 2
14 ارتباط پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین با سن ابتلا و شروع انسولین درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 4
15 ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 7
16 ارزیابی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل سیر بر متغیرهای قلبی - ریوی مردان غیرورزشکار گرم مزاج (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 7، شماره: 1
17 ارزیابی همگرایی پروتکل های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعیین نقطه ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
18 استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی بیماری عروق کرونر قلب در زنان میانسال فعال (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 5
19 Design and Manufacture of the Stand Rollick: Moving to Stationary Bicycle Converter (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 7، شماره: 4
20 Design and Manufacture the Safety Conveyor Device in Treadmill Maximal Tests. (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 7، شماره: 3
21 Moderate aerobic exercise training decreases middle-aged induced pathologic cardiac hypertrophy by improving Klotho expression, MAPK signaling pathway and oxidative stress status in Wistar rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 9
22 Relationship between Resting Metabolic rate and Body Composition Factors in Obese and Normal Weight Gymnast Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 9
23 Survey and Compiling a Talent Identification Model for Volleyball Elite Players (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 6، شماره: 2
24 The Training Load Indices in Professional Soccer Players: Pre-Season Index of Overall Demand (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی ایمنوهیستوشیمیایی پروتئین های کانال پتاسیمی و بیوژنز میتوکندری در بافت قلب رت های نر متعاقب ۸ هفته تمرین تناوبی فزاینده (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
26 بررسی پلی مورفیسم R۵۷۷X در ژن ACTN۳ درکشتی گیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 14، شماره: 28
27 بررسی تاثیر تمرین شنا و مکمل یاری کورکومین بر شاخص های آنتی اکسیدانی در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 2
28 بررسی تاثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
29 بررسی تاثیر مصرف حاد سلکوکسیب بر التهاب و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت هوازی شدید (دریافت مقاله) مجله سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی تاثیر مصرف ویتامین E همراه با انجام تمرینات هوازی بر کبد چرب غیر الکلی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 19، شماره: 61
31 بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
32 بررسی تاثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر سطوح سرمی ویتامین D، تغییرپذیری ضربان قلب و عملکرد ریوی مردان سیگاری: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 3
33 بررسی تاثیرمصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت های درمانده ساز در شنای قورباغه و پروانه شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 30
34 بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 4، شماره: 1
35 بررسی رابطه نگرش و دانش جنسی با مزاج و میزان فعالیت بدنی افراد متاهل جوان ساکن مشهد (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 14، شماره: 1
36 بررسی و مقایسه تاثیر تمرین مقاومتی به روش هرمی، هرمی دوگانه و هرمی معکوس بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی بازیکنان والیبال دختر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 41
37 بررسی و مقایسه ی بیشینه اسید لاکتیک پروتکل های درمانده ساز در مردان جوان فعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 19، شماره: 63
38 بررسی همبستگی بین کیفیت خواب با شاخص های تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیر فعال دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 8
39 پاسخ مقادیر سرمی TNF-α ،ا ۶-IL و نیمرخ لیپیدی به دو توالی تمرین هوازی همحجم در زنان میانسال چاق مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 1
40 پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن های mir-۱۲۶ ، mir-۱۱۸۵ ، AKT و VCAM در بافت قلب موش های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 23، شماره: 1
41 تاثیر ۳ ماه تمرین هوازی منظم بر بعضی عوامل مسیر میتوکندریایی آپوپتوزیس در بافت قلبی موش های نر ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 19
42 تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی لپتین و فاکتورهای خطر قلبی و عروقی دختران چاق غیرفعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 4
43 تاثیر ۸ هفته تمرین مبتنی بر راه رفتن بر طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی راه رفتن در بیماران دیابتی نوع دوم بدون نروپاتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 10، شماره: 3
44 تاثیر ۸ هفته تمرینات بی هوازی ژیمناستیک بر تعادل ایستا، پویا و ترکیب بدنی کودکان چاق و با وزن طبیعی (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 8، شماره: 2
45 تاثیر الگوی باردهی در پروتکل های درمانده ساز بر آستانه بی هوازی دختران جوان غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 7
46 تاثیر پروتکل درمانده ساز بر هم انقباظی عضلات زانو در افراد سالم و با پای پرونیت طی دویدن (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 2
47 تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر عملکرد سیستم اتونوم قلبی و نیتریک اکساید در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 28، شماره: 2
48 تاثیر تمرین هوازی بر کنترل سطوح بالای قند خون، حساسیت به انسولین و محتوای فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی دویدن در بیماران مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 1
49 تاثیر تمرین هوازی و هایپوکسی بر میزان بیان عوامل آنژیوژنز بافت قلبی موش های نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 16
50 تاثیر تمرینات پیلاتس بر نشانگرهای سیستم ایمنی در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
51 تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تمرینات تداومی متوسط بر شاخص های هوازی و بیهوازی در پسران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
52 تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل های آنتی اکسیدانی در بیماری آسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 66، شماره: 1
53 تاثیر درجات مختلف کاهش وزن بر مقادیر نیروی عکس العمل زمین طی حرکت لیفت در وزنه برداران نخبه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 2
54 تاثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخ های فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
55 تاثیر کاهش وزن سریع ناشی از دهیدراسیون بر توان و گشتاور مفصل زانوی وزنه برداران نخبه در سرعت های زاویه ای مختلف (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 1
56 تاثیر مصرف کوتاه مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه ای در مردان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 6، شماره: 24
57 تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد در طول یک فعالیت استقامتی بر میزان قند خون و حداکثر سرعت متعاقب آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 6
58 تاثیر مصرف مکمل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 3
59 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت گلوتامین بر شاخص های آسیب عضلانی و درد پس از فعالیت مقاومتی برون گرا در مردان جوان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 10، شماره: 4
60 تاثیر مکمل سازی طولانی مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی برشاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتیین لیپاز (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
61 تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیر بر مارکر آسیب لیپیدی مالون دی آلدییدپس از فعالیت ورزشی وامانده ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 4، شماره: 8
62 تاثیر مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی مردان جوان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
63 تاثیر یک هفته اقامت در ارتفاع بالا بر شاخص های ریوی مردان کوهنورد غیر حرفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 2
64 تدوین و به روز رسانی هنجار آمادگی جسمانی مردان و زنان ۶۰-۱۸ سال استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 55
65 تدوین هنجار های ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی وزنه برداران جوان و بزرگسال نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 19
66 تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
67 رویکردی جدید برسیستم انرژی فاکس و ماتیوس: برآورد رکورد دوهای۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۵۰۰۰ متر بر اساس رکورد دوی ۱۰۰ و ۱۰۰۰۰ متر در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 1
68 سازگاری مقادیر سرمی آیریزین، پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولین به یک دوره تمرین هوازی و مصرف خوراکی سرگل زعفران و نیز ماندگاری پس از آن در زنان چاق دیابتی نوع ۲ (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 1
69 سنجش اعتبار معادلات راه رفتن و دویدن (ACSM ) در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان فعال ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
70 شناسایی تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن های مرتبط با قدرت عضلانی و دیابت تیپ دو در یک ورزشکار نخبه با استفاده از توالی یابی کل اگزوم: یک گزارش موردی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 10، شماره: 1
71 کمی سازی ارتباط بین حجم و شدت دویدن درمانده ساز به روی نوارگردان در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 19
72 کنترل شیمیایی تهویه ریوی در فعالیت کوتاه مدت منقطع و دوره بازیافت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 2
73 مدل جدید سنتیجا در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) فاقد همگرایی با فلات بیشینه لاکتات (MLSS) است (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 10، شماره: 1
74 مروری بر تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 6
75 مقایسه ارتباط بین کیفیت خواب با عملکرد ریوی و ترکیب بیوشیمیایی بدن در دختران ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 3
76 مقایسه پاسخ های حاد شاخص های دستگاه انعقادی خون به یک وهله فعالیت ورزشی هوازی زیربیشینه در افراد ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
77 مقایسه تاثیر پروتکل خستگی درمانده ساز بر هم انقباضی عضلات مچ پا طی راه رفتن در افراد دارای پای سالم و با پای پرونیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 6، شماره: 2
78 مقایسه تاثیر دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بی تمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 24، شماره: 4
79 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و تناوبی هوازی با شدت بالا بر بیان -microRNAهای مرتبط با رگ زایی و ضدرگ زایی بافت چربی در موش های تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 4
80 مقایسه دو و چهار هفته مکمل یاری کوآنزیم Q10 بر آستانه تهویه و آستانه تنفسی جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
81 مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش Dmax.S با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 1
82 مقایسه ی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی، مقاومتی و ترکیبی (مقاومتی + هوازی) بر سطوح سرمی لپتین، شاخص آتروژنیک پلاسما و عوامل خطرزای قلبی- عروقی در دانشجویان دختر چاق غیر فعال (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 4
83 همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمون های درمانده ساز نوارگردان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 2
84 همگرایی معادلات پیشگو در برآورد هزینه انرژی مصرفی با مدل مبنا در آزمون های درمانده ساز نوارگردان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمار و تحلیل داده آماری در فیزیولوژی ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
2 اثر تمرینات مقاومتی بر کنترل فشار خون و گلوکز خون ناشتا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
3 اثر تمرینات همزمان بر سطح پروتئین واکنش گر (CRP) C در مردان جوان کم تحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
4 ارتباط آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی با لیپوپروتئین های پلاسما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
5 ارتباط بین پلیمورفیسم ژنACTN۳با قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه کشتی گیران نوجوان باتجربه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
6 ارتباط مزاج و عارضه شین اسپلینت در افراد جوان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
7 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی بالاتنه و قابلیت های زیست – حرکتی کشتی گیران نوجوان شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
8 ارزیابی انطباق پروتکل وابسته بهفرد در تعیین نقطه شکست ضربان قلب در دختران جوان غیر فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
9 ارزیابی همگرایی پروتکلهای وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعیین نقطه ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
10 ازریابی وضعیت ابعاد آمادگی قلبی-تنفسی و شاخص متابولیک بدنMET زنان خانه دار شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
11 THE IMPACT OF FAST AND SHORT-TERM WEIGHT LOSS ON THE HORMONAL AND PERFORMANCE OF IRANIAN YOUNG ELITE JUDOKA (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
12 بررسی اثر ورزش بر بیماران مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
13 بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی((BMI با حداکثر اکسیژن مصرفی و دی اکسیدکربن تولیدی آستانه لاکتات در دانشجویان پسر غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
14 بررسی ارتباط قدرت عضلات پایین تنه با مقدار vo۲max، درصدچربی ران و توده خالص بدن کشتی گیران حرفه ای و مبتدی نوجوان پسر شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
15 بررسی پایایی مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلبHRDP پسران جوان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
16 بررسی تاثیر 6 هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر سطوح لپتین سرم دختران چاق جوان غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
17 بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات رزمی ویژه بر آستانه بی هوازی) LTP2 ( برآوردشده با استفاده از نقطه جبران تنفس در پسران جوان ورزشکار رشته کیک- بوکسینگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
18 بررسی تاثیر بی تمرینی و تمرین مجدد بر شاخص های عملکردی وزنه برداران جوان نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
19 بررسی تاثیر غوطه وری در آب سرد بر بازگشت به حالت اولیه پس از فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
20 بررسی تاثیر فعالیت بدنی و ورزش بر حافظه و یادگیرییک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
21 بررسی تاثیر فعالیت بدنی و ورزش بر کبد چرب غیر الکلییک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
22 بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
23 بررسی تاثیرحاد فعالیت هوازی شدید بر میزان پروتیینیوری پسران نوجوان فعال شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
24 بررسی تأثیر تمرین، بی تمرینی و تمرین مجدد بر اندازه پایان سیستول بطن چپ وزنه برداران نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
25 بررسی تغییرات ترکیب بدن با تمرینات مقاومتی در بانوان جوان سرد و گرم مزاج غیر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
26 بررسی چگونگی اندازه گیری و محاسبه نقطه شکست ضربان قلب (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
27 بررسی رابطه بین سن و درصد عضله اسکلتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
28 بررسی رابطه بین سن و شاخص چربی احشایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
29 بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی و مقدار کل آب بدن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
30 بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن ace با استقامت هوازی در کشتی گیران مبتدی نوجوان پسر شهر اردبیل. (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
31 بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن aceبا درصد چربی بدن در کشتی گیران مبتدی نوجوان پسر شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
32 بررسی رابطه نگرش جنسی با مزاج و میزان فعالیت بدنی افراد متاهل جوان ساکن مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
33 بررسی ومقایسه تغییرات VO۲ و VCO۲ در آستانه هوازی و بی هوازی مردان غیرفعال (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
34 بررسی ومقایسه حجم و شدت تمرین در آستانه هوازی وبی هوازی دختران غیر فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
35 بررسی همبستگی بین شاخص توده بدنی و شاخصهای قلبی-تنفسی آستانه بیهوازی در پسران جوان متعاقب یک جلسه فعالیت بدنی درمانده ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
36 بررسی همبستگی بین کیفیت خواب با شاخص های تنفسی و شاخص توده بدنی در دانشجویان پسر فعال و غیر فعال دانشگاه محقق اردبیل در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
37 بررسی همگرایی پروتکل های وابسته به فرد و وابسته به زمان در تعیین نقطه ی شکست ضربان قلب HRDP در بین دختران جوان غیرفعال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی
38 تاثیر الکترواستیمولاسیون کل بدن بر توده ی عضلانی و چربی شکمی زنان بزرگسال لاغر، کم تحرک و مسن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
39 تاثیر تحریک الکتریکی عضلات بدن بر ترکیب بدن و پارامترهای قدرت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
40 تاثیر تمرینات اسپارک بر کنترل حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم ۶ تا ۱۲ ساله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
41 تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان توده خالص بدن کشتی گیران نوجوان مبتدی و حرفه ای شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
42 تاثیر حاد فعالیت هوازی شدید بر میزان پرتیینوری در پسران نوجوان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
43 تاثیر فعالیت های ورزشی بر روی سیستم ایمنی در دوران کرونا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
44 تاثیر مکمل ال کارنیتین بر آسیب عضلانی ناشی از ورزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
45 تاثیر مکمل یاری گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) بر سطوح تستوسترون و کورتیزول وزنه برداران نخبه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
46 تاثیر مکمل یاری گیاه خارخاسک (Tribulus terrestris) رکورد یک ضرب و دوضرب وزنه برداران نخبه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
47 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی TRX بر قند خون ناشتا و HbA۱c زنان دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
48 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی TRX بر کلسترول تام (TC) زنان دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
49 تاثیر یک جلسه فعالیت درمانده ساز بر حجم اکسیژن و دی اکسید کربن در مردان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
50 تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
51 تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
52 تاثیر یک هفته مکملسازی سیر بر شاخصهای قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج Running title: مکمل سیر و شاخصهای تنفسی ورزشکاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
53 تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت آدیپونکتین و لپتین مردان غیرفعال دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
54 تدوین شاخصهای فیزیولوژیکی استعدادیابی در بازیکنان نخبه والیبال شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
55 تعیین آستانه ی هوازی و بی هوازی با استفاده از منحنی عملکرد ضربان قلب (HRPC) در پروتکل درمانده ساز نوارگردان وابسته به فرد دختران غیرفعال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی
56 تعیین دامنه اثرگذاری تمرین مبتنی بر منحنی عملکرد ضربان قلب در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی تربیت بدنی، سلامت و علوم ورزشی
57 تغییرات سن در مقدار کل آب بدن تفاوت ایجاد می کند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
58 تمرین تردمیل و حمایت از وزن بدن برای راه رفتن بعد از سکته مغزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
59 توزیع ژنوتیپ ACTN۳ در کشتی گیران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش
60 سنجش اعتبار معادلات راه رفتن و دویدنACSMدر برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
61 طراحی و ارائه پروتکل تمرینی برای ایجادHRDPدر برآورد آستانه بیهوازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
62 طراحی و ساخت آزمون چابکی ویژه بدمینتون و ارزیابی همبستگی آن با آزمون های استاندارد چابکی در مردان جوان فعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
63 طراحی و ساخت دستگاه تمام اتوماتیک سرما درمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
64 طراحی و ساخت نرم افزارهای میدانی و آزمایشگاهی آمادگی قلبی-تنفسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فیزیولوژی ورزشی
65 فعالیت ورزشی و دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
66 کمی سازی حجم اکسیژن مصرفی و دیاکسیدکربن تولیدی آستانه هوازی و بیهوازی با مقادیر بیشینه متعاقب آزمون درماندهساز نوارگردان در مردان غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
67 کمی سازی حجم اکسیژن و دی اکسید کربن استراحت، آستانه بی هوازی و مقادیر بیشینه متعاقب یک جلسه فعالیت درمانده ساز در مردان جوان غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
68 مروری بر تاثیر دورپای بهینه بر عملکرد دوچرخه سواران جاده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
69 مقایسه اثر شدتهای مختلف فعالیت هوازی طناب زنی بر مقادیر بزاقی ایمونوگلوبینA و کورتیزول دانش آموزان دختر دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
70 مقایسه اثربخشی تمرینات تردمیل با حمایت جزئی با وزن بدن، در بیماران فلج مغزی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
71 مقایسه اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات پس از یک وهله تمرین با شدت بیشینه در مردان غیر فعال (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
72 مقایسه توان هوازی، توان بی هوازی، شاخص توده بدن و درصد توزیع چربی دانشجویان دختر دانشجو و غیر دانشجو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
73 مقایسه توده خالص بدن، قدرت پایین تنهVO۲maxودرصد چربی ران کشتی گیران زبده با مبتدی مبتدی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
74 مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی(VO۲max )درکشتی گیران نوجوان مبتدی و با تجربه (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
75 مقایسه درصد چربی و ترکیب بدنی کشتی گیران نوجوان مبتدی و با تجربه (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
76 مقایسه مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی طی مسابقه فوتبال بر برخی از عوامل فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان زن فوتبالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
77 مقایسه وضعیت پراکندگی گونه پیکری ورزشکاران زن و مرد شهر تهران در 12 رشته ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی