دکتر سهیلا جوادیان فرزانه

دکتر سهیلا جوادیان فرزانه دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سهیلا جوادیان فرزانه

Dr. Soheila Javadian farzaneh

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جداسازی کالکوسیت از پیریت به روش فلوتاسیون با کنترل پتانسیل الکتروشیمیایی پالپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A DFT exploration of the adsorption of benzene and phenol on the industrial nanostructruredcatayst (ZSM-5) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 A First-principles study of Li adsorption and diffusion on graphene nanoflakes under the effect of external electric field as an anode material for Li-ion battery (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
3 An investigation of nano-structure and morphology of cationic ester containing gemini surfactants in mixed solvent systems by electrochemical measurements (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
4 Application of CTAB as a corrosion inhibitor for zinc in alkaline battery solution (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
5 Asphaltene Adsorption onto SiO2 nanoparticles and demulsification behavior (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
6 Characterization of Sn/Graphene composite as anode in lithium ion batteries (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
7 Corrosion inhibition of mild steel in 2 M hydrochloric acid solution using anionic surfacant (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
8 Demulsification of Crude Oil-in-Water Emulsions Driven by Graphene Oxide Nanosheets (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
9 Demulsification of Crude Oil-in-Water Emulsions Driven by surfactant (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
10 Effect of Demulsifier on Water Destabilization in Oil/water Emulsions (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
11 Electrochemical study of micellization of Ester-Containing Gemini Surfactants in Water-Ethylene glycol system (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
12 Evaluation of corrosion inhibition role of conventional surfactants for zinc in alkaline battery solution (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
13 Evaluation of Polymer Nano Pigments Performance as Corrosion Inhibitor (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
14 Ex situ chemical synthesis of SnO2 nanoparticles as anode materials for lithiumionbatteries (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
15 First-principles study of phosphorene and graphene nanoflakes under the effectof external electric field as an anode material for Li-ion battery (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
16 Graphene Oxide Functionalized with Iron (III) Oxide for the Removal Crude Oil from Wastewater (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
17 Inh ibition by cetyltrim ethyl am monium bromide of the corro sion of stainless steel in NaCl solution (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
18 Mixures of ionic liquid and organic carbonates as electrolyte with improved safety and electrochemical performance in Li-ion batteries (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
19 Preparation of Sn/Graphene composite as anode in rechargeable lithium ion batteries (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
20 Sn-Ni alloy nanoparticles as anode of lithium ion battery (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
21 Study of electrochemical performance of LiFePO4 and graphite electrodes with EC/DMC electrolyte in Li-ion batteries (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
22 Synthesis of PEGylated iron oxide nanoparticles as drug delivery carrier (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC۲۰)
23 The Aggregation Behavior of Dodecyl Betainate Gemini Surfactant using Viscosimetry and Dynamic Light Scattering (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
24 The Performance of Polymer Binders in Lithium Ion Batteries (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
25 The Physicochemical Properties of Dodecyl Betainate Gemini Surfactant using tensiometry and conductometry (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
26 The Study of Graphene Dispersion by Aid of Cationic Surfactants in Aqueous Media (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران
27 Thermodynamic of Micellization and Free Energy Contribution forAggregation of Cleavable Gemeni Surfactants (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
28 بررسی اثر دما در سیلاب زنی نانوذره/ ماده فعال سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
29 بررسی نواحی قبل و پس از تشکیل میسل ماده فعال سطح با کمک روش ولتامتری چرخه ای (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
30 تأثیر طول زنجیر و سرقطبی بر برهمکنش مخلوط مواد فعال سطحی یونی و غیر یونی (دریافت مقاله) سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
31 تعلیق زدایی امولسیون آب در نفت به وسیله ی نانوذره ی تیتانیوم (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
32 رفتار خودتجمعی ستیل تری متیل آمونیوم برمیددر محلول آبی شامل مایعات یونی برپایه ایمیدازولیوم (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
33 سیلاب زنی نانوسیلیکا/ماده فعال سطحی در شوری بالا به منظور افزایش برداشت نفت سنگین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
34 مطالعه اثر پتانسیل الکتروشیمیایی پالپ (Eh) بر رفتار فلوتاسیون کالکوپیریت در حضور هیدروسولفیدسدیم (NaHS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
35 مطالعه برهمکنش مواد فعال سطحی کاتیونی دوقلو و ماده فعال سطحی غیریونی در میسل و لایه حد واسط آب و هوا (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
36 مطالعه کارکرد تعلیق شکن های آلائیده شده با نانوذرات اکسید فلزی و بررسی وجوه کاربردی آن در حذف ناخالصی های نفت خام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
37 مواد فعال سطحی قابل شکستن و زیست تخریب پذیر (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده