سلیمان جمشیدی

 سلیمان جمشیدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

سلیمان جمشیدی

Soleyman Jamshidi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.