سید غلامعلی جورسرایی

 سید غلامعلی جورسرایی دانشگاه علوم پزشکی بابل

سید غلامعلی جورسرایی

Seyed Gholamali Joursaraei

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه سطح مالون دی آلدهید پلاسمای سمینال و اسپرماتوزوآ در مردان نرمواسپرمی و آستنوتراتواسپرمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 نقص حرکتی اسپرم و ناباروری درمردان استنوتراتواسپرمی دارای جهش های C26232T و T26248G در ژن Nsun7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی