سمیه امیدواری

 سمیه امیدواری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

سمیه امیدواری

Somayeh Omidvari

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری (نمونه موردی: میدانچه جلفا - اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Architecture of Possibility (an architecture providing affordances): with a glance to modern and traditional architectures (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
2 ارتقاء کیفی فضاهای باز مدارس ابتدایی و توانمندسازی دوباره کهن الگوی حیاط مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
3 از الگوهای مشترک کالبدی تا کیفیت های متنوع فضایی در خانه های سنتی مصادیق مورد بررسی؛ خانه رسولیان و خانه مرتاض دانشکده معماری یزد (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
4 از مشربه در خانه های عربی دمشق تا بادگیر در خانه های ایرانی یزد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
5 افزایش تعاملات اجتماعی در روابط همسایگی و حقوق همسایگی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
6 الگوهای کالبدی معماری گذشته ایران مطالعه خانه های قاجاری اصفهان به منظو ارائه الگوهای کالبدی معماری مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 انعکاس درخت زندگی بر هنرهای اسلامی ( نمونه موردی : محراب مسجد شیخ لطف الله و قالیچه محرابی کاشان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
8 ایجاد هماهنگی میان نیازهای دانش آموزان مدارس ابتدایی، با محیط کالبدی حیاط مدرسه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
9 بازآفرینی الگوهای اقلیمی خانه های سنتی رشت در آپارتمان ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بازتاب خصلت سلسله مراتب در الگوی بازارهای سنتی نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
11 بازتعریف حیاط براساس بعد ساختاری خانه های سنتی یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 بازخوانی الگو در معماری سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
13 بازخوانی جایگاه مدارس در بافت اجتماعی شهر با تأملی بر سیر تحول موقعیت مدارس یزد در بافت شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
14 بازخوانی راهکارهای اقلیمی خانه های بومی در دستیابی به معماری پایدارنمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
15 بررسی اهمیت حس تعلق به مکان در بهبود کیفیت آموزش معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
16 بررسی تأثیر قنات بر شکل گیری الگوهای آسیاب آبی نمونه موردی: آسیاب های آبی یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
17 بررسی تطبیقی الگوهای خانه های یمن و یزد از منظر معماری بومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
18 بررسی راه کارهای استفاده از کوران و تابش جهت آسایش حرارتی در مسکن بومی معاصر یزد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
19 بررسی عامل نور در کیفیت روح مکان در خانه های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
20 بررسی عوامل درونگرایی در معماری ایران از دیدگاه استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
21 بررسی فرایند تشکیل خاطره از مکان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
22 بررسی مقایسه ای پیمون با مدول بر اساس آرای استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
23 بررسی مواد و مصالح بیونیکی راهی برای رسیدن به معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
24 بررسی نقش و مفهوم فضای باز در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
25 بررسی وجوه حیاط در خانه های سنتی جهت احیای فضای باز(حیاط) در خانه های امروزی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
26 تاثیر طراحی اقلیمی بر مطلوبیت کالبد مجموعه مسکونی نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
27 تاثیر کالبد فضای باز دبستان بر خلاقیت دانش آموزان ( نمونه موردی یزد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
28 تاثیر کیفیت فضای معماری در رشد خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
29 تاملی بر الگوی سکونت در معماری خانه های یمن (صنعاء) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
30 تاملی بر راهکارهای معماری بومی شهر رشت در استفاده از منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
31 تاملی بر راهکارهای معماری بومی شهرستان چالوس در استفاده از منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
32 تاملی بر مدخل فیزیک نور در کیفیت بخشی به فضاهای خانه نمونه موردی: خانه های دوره قاجار شهر یزد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
33 تأثیر ارتفاع جداره کالبد حیاط بر میزان محرمیت کارکردآن در خانه های سنتی یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
34 تأثیر الگوی کالبد بر حیات خانه تأثیر الگوی کالبد مقیاس های مختلف بر کیفیت حیات در خانه های محله ی فهادان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
35 تأثیر نظم فرم های بصری نماهای ساختمان های مسکونی بر آرامش درونی روان انسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
36 تبیین الگو بافت کالبدمحله های سنتی دوره صفوی اصفهان نمونه موردی: محله جویباره اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 تبیین الگوی فضای پایدار در بهبود کیفیت کالبد مسکن شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
38 تبیین پدیدارشناسی هرمنوتیک در ایجاد حس تعلق به مکان انسان ساخت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
39 تبیین مفهوم مکان در الگوی بازارهای سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
40 تبیین نقش دیالوگ نوروسایه در زیبای بصری معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 تبیین نقش فضای نیمه باز در کیفیت رفتار ساکنین با رویکرد تبیین تعاریف و مفاهیم متفاوت فضای نیمه باز با تاکید بر الگوی رفتاری در جهت رسیدن به تعریفی جامع در حیطه روانشناسی از مفهوم فضای نیمه باز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
42 تحلیلی بر تجلیات نور در معماری مساجد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
43 تطبیق الگوی آموزش درفضای بازمدارس غرب با ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 جایگاه نور در زیبایی بصری معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
45 جستجو مفاهیم هندسه فراکتال در معماری ایرانی نمونه موردی خانه تهرانی ها- شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 چگونگی فهم اثر هنری از منظر هرمنوتیک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
47 خانواده گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
48 درآمدی بر جاذبه های گردشگری اماکن وروستاهای زرتشتی نشین یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
49 درآمدی بر جایگاه هندسه در روند آموزش معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
50 سنت ومعماری سنتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
51 سیر تحول الگوی مدارس در دوره پهلوی اول بررسی موردی مدارس استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
52 عوامل موثر بر طراحی فضای خلاقانه کودک (نمونه موردی فضای داخلی کتابخانه کودک) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 محرمیت در خانه های مسکونی سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
54 معرفی راهکارهای موثر برای بهره گیری از حداکثر نور طبیعی خانه های ایرانی در شرایط محدود شهری در اقلیم شهرکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 معماری امکان معماری با قابلیت بانگاهی به معماری مدرن و سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
56 مقدمه ای بر نقش هندسه در جاودانگی آثار معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
57 نقش تربیت دینی در طراحی خانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
58 نقش عوامل کالبدی حس مکان در شکل گیری خاطره از مکان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
59 نقش فرهنگ و عناصر هویت ساز بر معماری بومی خانه های یزد ( نمونه موردی خانه لاری ها ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
60 نقش هندسه در هویت بخشی به بنا و تجلی آن در معماری معاصر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
61 وجوه و مراتب سه گانه هندسه (کالبدی-ادراکی-معنایی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 هویت در معماری امروز و جستجوی آن در میراث معماری گذشته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار