سیدسعید آیت

 سیدسعید آیت ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

سیدسعید آیت

Saeed Ayat

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Proposing a New Speech Enhancement Method based on Spectral Subtraction and Binary Masking With a Bank of 128 Gamma-tone Filters (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 3
2 پیاده سازی سیستم تصمیم یار مبتنی بر شبکه عصبی احتمالی جهت تشخیص نوع سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 3
3 رده بندی نتایج آنژیوگرافی با ترکیب شبکه عصبی فازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An efficient symbolic image retrieval method based on TSR and CMM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
2 ارائه چارچوبی جهت شناسایی عوامل موثر بر عملکرد فناوری اطلاعات در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 ارائه راهبردی ترکیبی برای مدیریت دانش سازمان های آموزشی و پژوهشی با استفاده از فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
4 ارائه مدل مناسب جهت مدیریت زنجیره تامین یکپارچه الکترونیکی در صنعت سخت افزار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
5 ارزیابی تاثیر متغیرهای زیرساختی بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد از منظر رشد و یادگیری با تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد نجف آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
7 استفاده از الگوریتم ژنتیک در کاربرد انتخاب بهینه پارامترهای شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
8 استفاده از فناوری های وب 2.0 درتوانمندسازی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
9 الگوریتم نهان نگاری سیگنال گفتارفارسی به کمک تبدیل موجک گسسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
10 امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری برای سیستم جامع گلستان در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
11 انتخاب ویژگی های معنایی کارا با الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه دودویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
12 Brain Tumor Image processing: A glance to recent studies (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
13 Fuzzy Region-Scalable Fitting Model for Glioma Brain Tumor Segmentation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
14 Improving the diagnosis of pancreatic cancer based on image processing and machine learning techniques (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
15 Provide a way to improve the Energy in the Data Center Cloud (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
16 Providing an intelligent intrusion detection system in cloud environments based on Smart heterogeneous detection method (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 The role of choosing proper broker policy in different scenarios to reduce response time and cost in cloud computing (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
18 The role of location of data centers and user bases to reduce response time and cost in cloud computing (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
19 بانکداری الکترونیکی و راهکارهای مبارزه با ریسکهای بانکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 بررسی فناوری RFID و تاثیر آن دربانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
21 بررسی نگرشهای نو درتجارت الکترونیک با تاکید براعتماد کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
22 بررسی نگرشهای نو درتجارت الکترونیک باتاکید براعتمادکاربران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
23 بررسی وضعیت رویکردهای نوین تجارت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 بهبود روش بهسازی گفتار مبتنی بر تبدیل موجک با ارایه یک تابع حذف جدید و جداسازی نواحی گفتار وسکوت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 بهبود شناسایی چهره با الگوریتم Fisherface وتاثیرآن برمدیریت رسانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
26 بهره برداری از اینترنت اشیاء برای هوشمند سازی مراقبت های دوران بارداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
27 بهسازی سیگنال گفتار در سیستمهای انتقال صوت با استفاده از موجک و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر
28 پژوهشی پیرامون نقش فناوری وب2.0 درمدیریت نوآوری و رشد شهروند خبرنگار در جهت کاهش هزینه های رسانه ملی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
29 پیاده سازی یک سیستم خبره فازی در ارزیابی نتایج آنژیوگرافی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
30 پیاده سازی یک سیستم مبتنی بر قوانین فازی در تشخیص سرطان ریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
31 تخمین سن براساس گفتار افراد با شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
32 تشخیص ضایعه های پوستی بر اساس معیارهای شباهت سنجی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
33 تشخیص فرستنده اولیه با روش همکاری در شبکه های رادیویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
34 تشخیص فرستنده اولیه با روش همکاری در شبکه های رادیویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
35 تشخیص فرستنده براساس تخمین بیشترین درستنمایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
36 تعیین حد آستانه در تشخیص سیگنال دریافتی برای استفاده د ر شناخت رادیویی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
37 دسته بندی متون فارسی با استفاده از قواعدانجمنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
38 روشی جدید برای پنهان نگاری تصاویر رقمی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 شبیه سازی پهنای باند به صورت یک سیستم صفی به روش مونت کارلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
40 طراحی یک سامانه هوشمندمدیریت و هدایت پارکینگ و نقش آن درایمن سازی و افزایش ظرفیت جاده ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
41 طراحی یک مدل پزشکی از راه دور مبتنی بر وب، جهت تسهیل فرایند تشخیص بیماری دیابت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
42 عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم CMMS در صنایع نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
43 عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم CMMS در صنایع نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
44 کاهش خطای مثبت نادرست درسیستمهای تشخیص نفوذ فازی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
45 گردشگری الکترونیکی (e-tourism) از منظر تجارت الکترونیکی و راهکارهای توسعه آن در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
46 مروری بر امنیت محیط های رایانش ابری و انواع سیستم های تشخیص نفوذ ابری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016
47 مطالعه و شناخت انواع مخاطرات بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
48 مقایسه روشهای شناسایی رفتارکارمند داخلی درفرایند حمله به سیستم های کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
49 نقش حافظه نهان (Caching) در کاهش زمان پاسخ روش های تعادل بار در رایانش ابری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
50 نقش شبکه های اجتماعی در توانمندسازی سازمان های رسانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات