بهاره کاشفی

 بهاره کاشفی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

بهاره کاشفی

Bahareh Kashefi

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثرات تنش خشکی و هگزاکونازول بر صفات فیزیومورفولوژیک گیاه پنیرک (.Malva sylvestris L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
2 بررسی ریزازدیادی درون شیشه ای برخی از رقم های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
3 بررسی کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مریم گلی کبیر تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ACCUMULATION AND PRODUCTION OF SECONDARY METABOLITES IN SALVIA SPECIES (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
2 Application of pistachio (Pistacia sp.) derivatives in liver diseases improvement: A review (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
3 Application of pistachio (Pistacia sp.) extract in Morphine Withdrawal Syndrome improvement: A review (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
4 اثر برخی تیمارهای تغذیه ای در کاهش عارضه لکه پوست استخوانی پسته رقم اکبری (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
5 اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان عملکرد گیاه به لیمو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر عصاره سنبل الطیب بر مخلوط سلول های مغزی موش صحرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
7 اثر غوطه وری در پرمنگنات پتاسیم و دما در بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه رقم عباسعلی (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
8 ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر روی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.) تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک اسانس گیاه آویشن بر جوانهزنی و رشد دو گونه علف هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
10 ارزیابی تاثیر سه نوع کود بیولوژیک بر اجزای عملکرد خربزه ایرانی رقم مشهدی (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم ایرانی برای تحمل به کمبود فسفات (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 INDUSTRIAL PRODUCTION OF BIOACTIVE PLANT COMPOUNDS AND METABOLIC ENGINEERING (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
14 بررسی اثر متقابل وضعیت برگ و زمان برداشت بر بازدهی اسانس گیاه به لیمو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
15 بررسی اثر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک بر متابولیت های ثانویه توده های بومی زنیان (carum copticum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی اثرات عصارههای الکلی دارچین و بابونه بر علیه Pseudomonas syringae (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
17 بررسی اثرعصاره های الکلی موسیروسیر برعلیه باکتری بیماری زای گیاهی Pseudomonas syringae (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
18 بررسی پتانسیل استفاده سه نوع کود بر عملکرد برگی و اسانس گیاه دارویی زولنگ Eryngium caucasicum Trautv (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 بررسی پتانسیلهای کشت پایداردرگیاه دارویی زولنگ Eryngium caucasicum Trautv. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 بررسی تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی در آویشن باغی(Thymus vulgaris) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
21 بررسی تاثیر تیمار اسید هیومیک در گیاه شمعدانی تحت شرایط شور (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی تغییرات فاکتورهای التهابی سلولهای مغزی موش صحرایی پس از تأثیر عصاره سنبل الطیب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 بررسی تنش شوری بر شاخ صهای جوانه زنی و فعالیت آنزیمی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
24 بررسی خاصیت ضد باکتریایی اسانس گیاه درمنه خزری (.Artemisia annua. L) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
25 بررسی درصد بازاریابی و ریشه زایی کالوس سنبل الطیب تحت تاثیر محرک های درشد در تاریکی و روشنایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
26 بررسی رادیکال فعال اکسیژن در ارقام به(Cydonia oblonga)در مقابله با عامل بیماری آتشک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 بررسی سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
28 بررسی سطوح مختلف کادمیوم بر خصوصیات رشدی گیاه اطلسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
29 بررسی عوامل فیزیولوژیک و ژنتیکی موثر بر شاخص های سوخت و ساز فسفر در گندم های ایرانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای کوهی .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رویشگاه نیشابور، مشهد، شاهرود و قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
31 بررسی کارآیی برخی از ژرم پلاسم های دابل هاپلوئید گندم های بومی ایران در شرایط کمبود فسفات (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی مورفولوژیکی گیاه دارویی چای کوهی .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رویشگاه نیشابور، مشهد، شاهرود و قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
33 بررسی میزان آنتی اکسیدان موجود در اندام های مختلف پنیرک در سه منطقه اکولوژیک متفاوت استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی میزان موسیلاژ و فنل موجود در اندام های مختلف ختمی دارویی در سه منطقه اکولوژیک متفاوت استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
35 پاسخ ژنوتیپهای به،(Cydonia oblonga)به اسیدسالیسیلیک در شرایط حمله باکتری عامل بیماری آتشک(Erwinia amylovora) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 تاثیر ارتفاع بر برخی از متابولیت های ثانویه گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) در منطقه مراوه تپه استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
37 تاثیر عصارههای الکلی موسیر و نعناع بر فعالیت و کنترل قارچ Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
38 تاثیر کود کلسیم بر روی عارضه عصایی شدن وخمیدگی در پسته (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
39 تاثیر مالچ زمستانه بر روی عارضه عصایی شدن وخمیدگی در پسته (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
40 تاثیرعصاره های الکلی آویشن شیرازی و نعناع فلفلی برکنترل رشدقارچ Penicillium digitatum (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
41 تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغیThymus vulgaris با کاربرد اسیدسالیسیلیک تحت شرایط شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
42 تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 کاهش تنش شوری در گیاهان زینتی با استفاده از تاثیر اسید هیومیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
44 کاهش مخاطرات محیطی و احیای رویشگاه های طبیعی البرز جنوبی با کاشت سرخارگل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
45 کشت سرخارگل پیشنهادی درتوسعه پایدارگیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 مرور اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشدی و متابولیتهای ثانویه در گیاه دارویی آویشن Thymus vulgaris L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
47 مطالعه امکان کشت ارگانیک گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) در سمنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
48 مطالعه تأثیر سطح پلوئیدی بر میزان کارائی فسفر در گندمهای ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
49 مطالعه ژنتیکی صفات کیفی لاین های اصلاحی گندم نان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
50 مطالعه عارضه لکه برگی بر بقایای سموم و فلزات سنگین در باغات پسته دامغان (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
51 مطالعه عارضه لکه برگی بر جذب عناصر در باغات پسته دامغان (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
52 مطالعه کمی وکیفی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی گندم نان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
53 مطالعه واکنش آنزیم های انتی اکسیدانت تحت تاثیر مقادیر مختلف اسید سالیسیلیک در سه رقم بومی (carum copticum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
54 مقایسه فیزیولوژیکی و مولکولی ژنوتیپهای گندم نان ایرانی برای تحمل به کمبود فسفات (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران