پروفسور سیدرسول میرقادری

پروفسور سیدرسول میرقادری دانشگاه تهران

پروفسور سیدرسول میرقادری

Prof. Seyedrasol Mirbagheri

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی روشی جهت اجرای وصله ی ستون های فولادی به منظور بهبود مسیر انتقال نیرو و تسهیل اجرا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 3
2 ارزیابی عملکردلرزه ای پل سفید اهوا و روش بهسازی آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
3 طراحی لرزه یی قاب های مهاربندی شده ی واگرای خمشی با تیر پیوند میانی با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
4 مطالعه رفتار چرخه ای اتصال قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از فیوز کمانی شکل دوبل و معکوس در بال تیر (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال تیر همبند فولادی به دیوار برشی بتن آرمه با استفاده از ورق میان گذر در دیوارهای برشی مختلط (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
2 ارائه الزامات لرز ه ای سازه های دیواری فولادی سرد نورد شده LSF و محدودیت های استفاده از آنها در ساختمان های چند طبقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
3 ارائه روش طراحی لرزه ای قاب های خمشی با پیوند زانویی بر مبنای انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
4 ارائه روشی نوین جهت تأمین عملکرد لرزه ای ناحیه چشمه اتصال در اتصالات لنگرگیر تیر به ستون های صلیبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارائه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی جزئیات جدید برای اتصال خورجینی خمشی پیچی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی آزمایشگاهی اثر پانل های غیر سازه ای بر رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
7 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی برشی قابهای خمشی فوالدی با ایجاد شیار در میانه تیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال خمشی RBS با بکارگیری ورق موج­دار در ناحیه مفصل پلاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های دیواری موسوم به تونلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با کاربرد قالب تونلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
11 ارزیابی رفتار لرزهای غیرخطی و مولفههای ضریب رفتارساختمانهای بتن مسلح ساخته شده با کاربرد قالبهای تونلی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
12 ارزیابی رفتارلرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده باکاربرد قالب تونلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
13 ارزیابی سازهای ساختمانهای بلندمرتبه هرمی مطابق ضوابط شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
14 ارزیابی غیرخطی و بهنیهسازی سیستم باربر قابی برای طرههای فلزی به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
15 ارزیابی لرزه ای تیرهای شکسته بتنی در پلان تحت نیرو زلزله (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 ارزیابی لرزه ای سیستم شبکه خرپای جانبی واگرا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
17 ارزیابی و مقایسه رفتار غیرخطی قاب های خمشی با پیوند زانویی با جزئیات مختلف شکل پذیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
18 ارزیابی و مقایسه عملکرد مقاطع ضعیف شده در محل مفصل پلاستیک قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزهای گروه شمع با شمع مایل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 اصلاح رفتار قابهای فولادی ساده دارای مهاربند در برابر گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
21 اندرکنش لوله و سازه تکیهگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
22 برآورد نیروی محوری مورد نیاز طراحی تیرهای دهانه مهاربندی قاب های مهاربندی شده واگرا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
23 بررسی آنالیز عددی رفتار ستون لوله ای مربع شکل پر شده از بتن (CFT) تحت بار محوری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی اتصال تیر به ستون لوله ای پر شده از بتن (CFT) توسط ورق میان گذر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
25 بررسی به کارگیری فیوز ساز های جهت بهبود عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزهای مهاربند کمانشتاب همگرای متعارف با مهاربند کمان شتاب طول کوتاه در هندسه ی X (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی تحلیلی قاب مهاربندی شده ی همگرای همبند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
28 بررسی رفتار اتصال قاب های خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
29 بررسی رفتار خط لوله فراساحل تحت نیرو های ناشی از جریانهای دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
30 بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی به کمک تحلیل غیر خطی بار افزون رفت و برگشتی (Nonlinear Cyclic PUSHOVER Analysis ) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده با بادبندهای همگرای x – شکل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی رفتار یک ساختمان یک طبقه فولادی پیچی به روش طراحی عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
33 بررسی عددی اتصال صلب تیر به ستون فولادی با ورق کناری یکپارچه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
34 بررسی عملکرد تیرهای همبند فولادی در سازه هایی با سیستم باربر جانبی دیواری بتن آرمه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
35 بررسی عملکرد قابی تیرهای طره مقیدشده با المان همبند خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
36 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
37 بررسی کمانشهای موضعی غیر الاستیک تیرهای دوبل ناودانی و مقایسه ان با مقطع I شکل معادل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
38 بررسی گسیختگی تدریجی سازه با اتصال خرجینی بر اثر حذف یک ستون در ناحیه تحتانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی مودهای کمانشی تیرهای دوبل ناودانی مقیدشده به یکدیگر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
40 بررسی و بهبود رفتار لرزهای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی وقاب مهاربندی شده واگرا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات پیوند زانویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
42 بهبود رفتار لرزه ای قاب های خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش دوم: دو سلولی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
43 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش اول: تک سلولی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
44 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ی ورق کناری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 بهبودجزئیات لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میان گذر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 پیشنهاد و ارزیابی اتصال مرکز گرای تیر پیوسته به ستون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
47 تاثیرات متقابل لولهها روی هم در طراحی همزمان لوله و سازه تکیه گاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
48 تخمین نیروهای ایجاد شده ناشی از تسلیم تیر پیوند قابهای چند طبقه مهاربندی شده واگرا در سایر عناصر کنترل شونده توسط نیرو با استفاده از یک مدل سازه ای ساده شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 تعیین مسیر گردش نیروی لرزهای در گره مهاربندی شده در قابهای با تیر پیوسته وستون (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 راهکارهای دستیابی به سرآمدی در مدیریت پروژه با معرفی قراردادی بین المللی NEC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
51 رفتار لرزهای ستونهای جدارنازک فولادی ساخته شده از ورق موجدار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 رهیافت معادلات قیدِ چند نقطه ای برای تحلیل اجزاء محدودِ قابهای خمشی فولادی با اتصالات RBS (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 شیوهای نو در مقاومسازی خرپای سقف مرکز همایش های بین المللی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
54 کاربرد روش انرژی در طراحی قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 کاربرد روش همبستگی تصاویر دیجیتال در پیش بینی رفتار کششی میل مهارها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
57 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیرجهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
58 کاهش طول دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل به وسیله کنترل نیروی کشش لوله گذاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
59 کنترل صفحه کمانشی در مهاربندهای X - شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
60 مدلسازی اجزا محدود و مطالعه تحلیلی دیوارهای برشی سردنورد شده با پوشش فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 مروری بر انواع اتصالات صلب تیر به ستون های فولادی پرشده با بتن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
62 مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی اتصال خمشی تیر به محور ضعیف ستون بال پهن و ارائه ی جزئیات اتصال جدید و بررسی گردش نیروی ایجاد شده در آن ناشی از بار زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
63 مشارکت لرزه ای تیر های فولادی شکسته در پلان تحت نیرو زلزله (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
64 مطالعه آزمایشگاهی اتصال خمشی تیر I شکل به ستون قوطی شکل با بکارگیری ورق میانگذر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 مطالعه آزمایشگاهی اتصال نوین قاب خمشی فولادی با مقطع کاهش مقاومت یافته توسط جان لوله ای در تیرهای کوتاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
66 مطالعه آزمایشگاهی رفتار و عملکرد دیوار برشی فولادی شیاردار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
67 مطالعه پارامتریک رفتار حریق ستون فولادی پرشده با بتن با ابعاد فراتر از محدودیتهای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی سازه
68 مطالعه عددی توزیع درجه حرارت در ستون های CFT با ابعاد متفاوت و توسعه محدودیت ابعاد ستون در رابطه محاسبه زمان حریق در ستون های CFT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)
69 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
70 مطالعه موردی : پیاده سازی روش تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل های بهسازی لرزه ای برای یک سازه بتنی با سیستم ستون دیواری، مقایسه با نتایج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه حل های بهسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 مطالعه نظری و آزمایشگاهی ساختمان سه بعدی با استفاده از مقاطع سردنورد شده فولادی با عمل مرکب برای ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
72 مقایسه آزمایشگاهی اتصال قاب خمشی فولادی مقطع کاهش ظرفیت خمشی یافته جان لوله ای ) TW-RBS ( با اتصال جان آکاردئونی دوبل نبشی (AW-RBS) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
73 مقایسه رفتار سیتسم مهاربند 7 و 8 در طبقات متوالی در حضور ورق میانگذر با سیستم متداول (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
74 مقایسه عملکرد ستون های فولادی، بتن آرمه و مختلط در برابر حریق (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری