دکتر محمود بشیری

دکتر محمود بشیری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمود بشیری

Dr. Mahmoud Bashiri

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی افکار سیاسی- انتقادی ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 1، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی عنوان در رمانهای ادبیات پایداری با تکیه بر رمانهای ام سعد و دا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
3 بررسی رابطه ی زبان و قدرت در شعر «دلم برای باغچه می سوزد» از فروغ فرخزاد با دو رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و دستور نقشگرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 12، شماره: 22
4 بررسی مؤلفه های اگزیستانس در عزاداران بیل (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی مقایسه ای موضوعات و درون مایه های مرتبط با زنان در داستان های زن محور زنان داستان نویس (۱۳۰۰- ۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 47
6 بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 4، شماره: 6
7 بومی گرایی واقلیم گرایی در رمان شما که غریبه نیستید هوشنگ مرادی کرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 42
8 تاملی در خصوص شعر و نقد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 2
9 تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب پرست نازنین (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 59
10 تحلیل کارکرد ادبی صفت در آثار چوبک با تاکید بر دو اثر: رمان تنگسیر و مجموعه داستان کوتاه انتری که لوطی اش مرده بود (دریافت مقاله) پژوهشنامه زبان ادبی دوره: 1، شماره: 2
11 تحلیل مضامین و سمبل های سرو در شعر پارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
12 تحلیل مضامین و سمبل های سرو در شعر پارسی... (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 7
13 تحلیل و بررسی مفاهیم سبک در شعر شاعران پارسی گوی تا اوایل قرن نهم (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 4، شماره: 2
14 تحلیل و نقد کتاب ادبیات معاصر ایران (نثر) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 14، شماره: 30
15 جایگاه جمله واره در زبان فارسی و تطبیق و همسانی آن با زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 8، شماره: 18
16 جایگاه عشق عرفانی در مرصادالعباد با تاملی در دیدگاه احمد غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
17 جایگاه علامه دهخدا در شعر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 11
18 خواب و رویا در شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
19 راز ماندگاری عید نوروز در دوره ایران اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 1
20 سبک زندگی در رمان «نخل های بی سر» و «ریشه در اعماق» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 53
21 شناخت تحلیلی و معرفی نسخ خطی جنون المجانین (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 3، شماره: 1
22 کارکرد بلاغی تقدیم و تاخیر عناصر اصلی جمله در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژه شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
23 مقامه و پیکارسک: آیا سبک داستاننویسی پیکارسک از مقامهنویسی تاثیرپذیر بوده است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 3
24 هم پوشانی صرفی برخی از واژگان گویش الموتی با واژه های انگلیسی و بررسی ریشه های باستانی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ویژگی های پهلوان در گرشاسب نامه و شاهنامه بر اساس نظریه اضطراب تاثیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
2 تحلیل آموزه های اخلاقی و تعلیمی در بخش اساطیری شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) شاهنامه و زبان فارسی
3 طبقه بندی موضوعی و آسیب شناسی پژوهش های شاهنامه فردوسی (مطالعه موردی مقالات و کتاب ها) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی