غلام مهدی حقدل

 غلام مهدی حقدل رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

غلام مهدی حقدل

Gholammehdi Haghdel

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.