فرج اله رجبی

 فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

فرج اله رجبی

Farajolah Rajabi

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.