دکتر ابراهیم محمودزاده

دکتر ابراهیم محمودزاده استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر ابراهیم محمودزاده

Dr. Ebrahim Mahmudzadeh

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 68
2 ارائه الگویی برای تعیین راهبردهای قدرت سازمانی(مورد مطالعه: شرکتهای بازرگانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
3 ارائه مدل تجاری سازی محصولات فناورانه در صنایع دریایی (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 22، شماره: 100
4 ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
5 ارزیابی ضرورت توسعه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی ایران بهمثابه تغییری راهبردی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
6 الگوی حکمرانی شبکه ای با تاکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
7 الگوی راهبرد توسعه فناوری با رویکرد هم ترازی جهانی شرکت ها در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 2
8 الگوی راهبردی صیانت امنیتی فضای سایبر نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 8، شماره: 30
9 الگوی نوآوری در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنهای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 68
10 الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
11 الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
12 اولویت جهش تولید در منابع فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 4
13 بررسی اثربخشی نوآوری بر کارآفرینی راهبردی (مورد مطالعه: سازمان نقشه برداری کشور) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 6، شماره: 24
14 بررسی الزامات زنجیره تامین دفاعی تاب آور با تاکید برفناوری های نوظهور صنعت ۴ (دریافت مقاله) فصلنامه آماد و فناوری دفاعی دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت های وابسته به وزارت دفاع) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 17، شماره: 1
17 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تاب آوری سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان تحقیقاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 47
18 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 7
19 بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
20 تاثیر ابعاد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصولات جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 1
21 تاثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
22 تاثیر قابلیت نوآوری فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی در صنعت فناوری برتر با میانجی گری مدیریت فناوری (موردکاوی در صنعت الکترونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 77
23 تدوین استراتژی کلان داده در تحلیل شبکه های اجتماعی برای پیش بینی بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
24 تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 4
25 تدوین راهبردهای امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی در زیرساخت های حیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 31
26 سنجش آمادگی تدوین راهبرد استقرار نظام مدیریت دانش سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
27 شناسایی عوامل توسعه فرایندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 26
28 طراحی الگوی آیندهپژوهی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 69
29 طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 49
30 عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 92
31 مدل ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری ها در تاب آوری سیستم های کنترل صنعتی دفاعی در مقابل تهدیدات سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر دوره: 2، شماره: 2
32 مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکت ها در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
33 مدیریت بر مدیران مبتنی بر مدل خط سیر رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 8
34 مقاله پژوهشی: تاثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
35 مقاله پژوهشی: تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت الکترونیک دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 2
36 مقاله پژوهشی:تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک دفاعی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 12
37 نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 6
38 نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67
39 نگاه به آینده در کسب وکارهای نوپا: مروری بر متداول ترین روش های آینده نگاری در طراحی مدل کسب وکار در شرکت های نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 13، شماره: 4
40 نگرش تحلیلی بر کنترل راهبردی؛ الگوها و دیدگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای ارزیابی دستاوردهای تکنولوژیک در واحدهای R&D (مطالعه موردی : شرکت صنایع الکترونیک ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
2 ارزیابی آسیب پذیری فضای سایبری در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار
3 اولویت بندی راهبردهای توسعه سامانه ی فرماندهی و کنترل C1I فضای سایبر کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
4 بررسی تطبیقی اقتصاد اسلامی در آرای امام خمینی (ره) با برخی از فقهای معاصر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
5 بررسی عوامل کلیدی موثر بر عملکرد صادراتی صنایع معدنی، با تمرکز بر صنعت سنگ ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
6 تاثیر پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری یکپارچه در فرایند تصمیم گیری مدیران (موردکاوی سازمانهای صنعتی دفاعی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 تدوین مدل سنجش رضایت مشتریان بانک با رویکرد تلفیقیCRM&BSC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 تشخیص فرصت های سرمایه گذاری به کمک مدل های کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
9 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مدل های کسب وکار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
10 چارچوب1 مدیریت آسیب پذیری سیستم های کنترل صنعتی در تاب آوری سایبری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
11 رویکردی در جهت شناسایی نیمه نظارتی داده نامتعارف با نمونه های مثبت (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
12 طراحی و پیاده سازی استراتژی توسعه تکنولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 عوامل خود مدیریتی مدیران استراتژیک با رویکرد ارتقاء توان استراتژی لحظه ای با رویکرد تدبر در قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
14 مدل افزایش تاب آوری سایبری سامانه ها ی فرماندهی و کنترل صنعتی مبتنی بر بهبود فرآیندها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران