مهرداد فرید

 مهرداد فرید

مهرداد فرید

Mehrdad Farid

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتعاشات آزاد و جابه جایی استاتیکی میکرو ورق با لایه های پیزوالکتریک با استفاده از نظریه تنش کوپل بهبود یافته (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Meshless Local Boundary Integral Equation Approach Applied to Functionally Graded Viscoelastic Solid Polymers (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 اندازهگیری خواص وارهیدگی بافتهای ویسکوالاستیک فیلمهای نازک غذایی به وسیله روش نوین فروروی نانو (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
3 Comparison of Fractional Kelvin-Voigt and Fractional Zener Models for Large Deflection of Viscoelastic Beams (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 Quasi-Static Response of an Electrically Actuated Fractional Model of Viscoelastic Microbeam (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 Time optimal control of planar cable-suspended robot along specified path (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
6 VIBRATION CONTROL FOR A ROBOT MANIPULATOR WITH BASE COMPLIANCE (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی ارتعاشات غیرخطی صفحه ی گرافن تک لایه ی مستطیلی تحت تاثیر میدان مغناطیسی درون صفحه ای بر پایه ی نظریه ی الاستیسیته ی غیرموضعی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 بررسی پاسخ دینامیکی ورق با ضخامت متغیر بر بستر ویسکو الاستیک، حامل متحرک شتابدار برای مسیرهای مختلف با استفاده ار روشهای نوار محدود و جمع مدهای فرضی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی دینامیکی ورق مرکب مستطیلی بر بستر ویسکو الاستیک، حامل متحرک شتابدار به کمک روش نوار محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی رابطه بین آموزش فناوری اطلاعات و مهارت های ارتباطی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
11 بررسی فرآیند اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش المانهای محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی کمانش الاستیک نانو تیوپ های کربنی و صفحات گرافیکی به وسیله ی رویکرد مکانیک ساختاری مولکولی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 تحلیل تعامل سیال - جامد به کمک روش اجزا محدود ذرات با فرمول بندی معادلات به هنگام شدۀ لاگرانژی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 تحلیل عددی مسائل شبه استاتیک تماس اصطکاکی در پیکره های ویسکوالاستیک براساس یک رهیافت بهبود یافته بهینه سازی لاگرانژ الحاقی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 تحلیل مسائل نانوفروروی تماسی بین یک فرورونده صلب با پیکره دلخواه با رویه نیم فضای ویسکوالاستیک به وسیله یک رهیافت محاسباتی جدید (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
16 تزویج روش­های محاسباتی اجزای محدود و اجزای گسسته به منظور پیشگویی نشست و گسیختگی خاک در یک سیستم خاک- تایر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تشخیص ترک در تیرهای با خواص تابعی به کمک تحلیل ارتعاشی و شبکه عصبی موجکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 تعیین خواص ویسکوالاستیک فیلم ها و رویه های نازک پلیمری به وسیله فروروی نانو (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
19 روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت و کاربرد آن در حل مسائل سه بعدی ارتجاعی خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 رهیافت المان های محدود لاگرانژ الحاقی در تحلیل تریبولوژیکی تماس اصطکاکی در سامانه های ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
21 طراحی یک رویه کنترلی جدید در فضای موجی برای عملیات از راه دور دو سویه با تاخیر زمانی در کانال ارتباطی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 فرمول­بندی المان­های محدود مسائل تماسی ویسکوالاستیک به وسیله یک فرآیند حل نموی- انطباقی در معادلات وارهیدگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 مدل سازی اجزای محدود برهمکنش خاک- تایر بر اساس رفتار غیر خطی الاستوپلاستیک خاک و ساختار کامپوزیتی تایر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 مدل سازی عددی مسائل تماسی برهم کنش خاک - تایر بر اساس تزویج روش های محاسباتی اجزای محدود و اجزای گسسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 مدل سازی و فرمول بندی اجزای محدود غیرخطی به منظور تحلیل عددی مسائل تماسی ویسکوالاستیک در جامدات بیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 مدلسازی تبدیل فاز و کنترل وفقی مقاوم سوئیچینگ عملگرهایی ازجنس آلیاژ حافظه دار (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 مقایسه سه رهیافت متفاوت المان های محدود نموی به منظور تحلیل وارهیدگی تنشی جامدات ویسکوالاستیک پلمیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک