مجید ارشاد لنگرودی

 مجید ارشاد لنگرودی رییس دانشگاه شیراز

مجید ارشاد لنگرودی

Majid Ershad

رییس دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.