محمدجواد عابدینی

 محمدجواد عابدینی ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

محمدجواد عابدینی

Mohammadjavad Abedini

ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین ویژگی های فیزیکی شبکه معادل در تحلیل جریان درون محیط های متخلخل با استفاده از مدل های شبکه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات باقیمانده خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر شاخص های عملکرد محصول جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
2 PTC اتوماسیون فرآیند تخمین پارامتر در مدل آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 بررسی تاثیر شرط مرزی پایین دست در معادله ی موج دیفیوژن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی جایگاه آنالیز حساسیت و اطلاعات آماری در کاهش عدم قطعیت پارامترهای آبخوان دشت کازرون به کمک مدل ریاضی MODFLOW2000 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی نفوذپذیری آب در خاک در شرایط بارندگی ناماندگار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی وجود آشوب در جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی دشت کازرون با استفاده از مدل سه بعدی تفاضل معین MODFLOW - 2000 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 تاثیر روی و کادمیوم بر رشد و جذب روی و کادمیوم توسط گیاه برنج 1- مرحله رویشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های خاکی عمیق با در نظر گرفتن پارامتر های ژئوتکنیکی وحایل بندی و استفاده از شبیه ساز مونت کارلو در روش همگرایی همجواری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 تخمین دبی جریان در کانال های روباز و رودخانه ها با بهره گیری انحصاری از اندازه گیری تراز سطح آب و روابط جونز و مقایسه نتایج با مدل های شبیه سازی شده در FLDWAVE (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 شبیه سازی عددی جریان متغیر تدریجی با بهره گیری ازتوابع هم بسته ی پایه ی شعاعی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
15 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با سایر روشها در برآورد مکانی بارندگی روزانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 نگرشی جدید به معادله ی موج دیفیوژن ( بدون اینرسی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 واسنجی مدل بارندگی-روانابHEC-HMSبا بهره گیری از الگوریت م ژنتیک و مدل متعینPEST (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران