امیرمسعود سامانی مجد

 امیرمسعود سامانی مجد معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان

امیرمسعود سامانی مجد

Amirmasoud Samanimajd

معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی الگوی بومی مساجد با اهداف معماری پایدار در گذر زمان مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 ارزیابی میزان آسیب پذیری اصفهان در مواجه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 بررسی اثر محلول مولتی اکسیدان بر اوره موجود در آب های استخر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 بررسی اثرات تغییر فراسنج های اقلیمی بر منابع آب در بالادست حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 بررسی استفاده از فرایند تولید مولتی اکسیدان در گندزدایی آب آشامیدنی روستای گلگون اصفهان در سال90-91 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 بررسی تاثیر جایگاه مساجد در بهبود کیفیت شهرها نمونه موردی اصفهان و تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 بررسی ترکیبات حاصل از فرآیند الکترولیز نمک طعام برای استفاده درگندزدایی آب و فاضلاب: مطالعه موردی محلول حاصل از سیستم بکو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 بررسی تطبیقی طبقه بندی اقلیمی در ایستگاه های حوضه آبخیز زاینده رود به روش کوپن-گایگر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 بررسی روند پارامترهای اقلیمی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 بررسی کیفیت و حضور پذیری گره های شهری اصفهان و تاثیر آن ها بربروز تعاملات اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 بکارگیری مدل تجمیعی بیوفیزیکی- اقتصادی جهت تعیین اثرات تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 پیش بینی تغییرات اقلیمی بر اساس سناریوهای پیش بینی IPCC و طبقه بندی کوپن گایگر مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 تاثیردیواردوجداره برروابط اجتماعی شهروندان وفضای شهری پایدار نمونه موردی:شهراصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 تحلیل شاخص های توسعه ی اقتصادی شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 تحلیل کمی و کیفی مبلمان شهری اصفهان مورد : خیابان های شهید خلیلی، غدیر، چهارباغ عباسی و مرداویج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 ساخت و بررسی عملکرد دستگاه جیبی گندزدایی آب به روش الکترولیز(قلم بکو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 شبیه سازی بهره برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 طراحی نماهای ساختمان اجری مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک با رویکرد نمای سبز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 فرآیند جهانی شدن و بررسی چالش های آن در کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 کاربرد سوپر جاذبهای زئولیت، کود دامی و پودر لاستیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
21 کارکرد مدیریت استراتژیک با تاکید بر منابع انسانی در پروژه های انبوه سازی مسکن (نمونه موردی: شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
22 مطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران