دکتر آزاده شاکری

دکتر آزاده شاکری استادیار، دانشگاه تهران، ایران

دکتر آزاده شاکری

Dr. Azadeh shakery

استادیار، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Addressing the New User Cold-Start Problem in Recommender Systems Using Ordered Weighted Averaging Operator (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
2 Content-Based Approach for Trfcking Concept Drift in Email Spam Filtering (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
3 Fuzzy Clustering for Semantic Web Services Discovery based on Ontology (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
4 Analyzing Content-based Heuristics for Persian Web Spam Detection (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
5 استخراج جملات موازی از دادگان وب (دریافت مقاله) فصلنامه پازند دوره: 8، شماره: 30
6 Learning to Exploit Different Translation Resources for Cross Language Information Retrieval (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach for Ranking Web Pages (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 آسیبشناسی ارتباط دانشگاه با صنعت: راهحلی با عنوان مجلات علمی-کاربردی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
3 Improving the Classification of Unknown Documents by Concept Graph (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 Quantitative Similarity-based Evaluation of Text Retrieval Algorithms (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 تشخیص موضوع در متون خبری با استفاده از گام برداری تصادفی تقویتی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران