دکتر محسن مبارکی

دکتر محسن مبارکی دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر محسن مبارکی

Dr. Mohsen Mobaraki

دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی دو ترجمه آربری و یوسف علی از قرآن کریم بر اساس نظریه تعادل واژگانی بیکر (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 2
2 بهترین عنوان برای قصیدهای از رودکی از منظر گفتمانشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 8، شماره: 14
3 فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 2
4 نظریه و توانش ترجمه: اسا علمی و عملی مدل نظان مند آموزش ترجمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on How Critical Discourse Analysis Improves Simultaneous Interpreting Quality (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 English Language Teachers’ Methods of Using Nonverbal Communication (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
3 Exploring cultural differences of complaint speech act in English and Persian based on Trosborg’s model (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 بررسی تاثیر بازی های زبانی بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهربیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
5 پیوند ادبیات و جامعه شناسی از دیدگاه لوسین گلدمن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
6 تاثیر جنسیت مترجم در معادل گزینی واژگان (مطالعه ی موردی: رمان غرور وتعصب اثر جین آستین) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
7 فراگیری قیدهای زمان و مکان در انگلیسی در بین نوجوانان دو زبانه عرب-فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
8 نمایشنامه نویسی :آغازعرصهای نوین درتاریخ ادبیات ایران تاثیر نمایشنامه نویسی بر ادامه وانعکاس نهضت بازگشت در قلمروزبان و ادب فارسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای