دکتر احمد لامعی گیو

دکتر احمد لامعی گیو دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

دکتر احمد لامعی گیو

Dr. Ahmad Lameigiv

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب ترجمه ماجده العنانی در شخصیت های داستان نون و القلم جلال آل احمد (بر پایه عناصر غنازدایی برمن ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 12، شماره: 27
2 بررسی تطبیقی کهن الگوی آنیما در اشعار محمود درویش و فریدون مشیری (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی میزان اثر بخشی آموزشی کتاب های تازه تالیف عربی متوسطه اول و دوم از دیدگاه معلمان و دانش آموزان شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 49
4 تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه بر اساس نظریه باختین (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 80
5 جنس شخصیت ها و کارکرد تربیتی آن ها در داستان های کودک زکریا تامر (مطالعه موردی: نصائح مهمله) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 13، شماره: 3
6 نوع شناسی تطبیقی حماسه در ادبیات فارسی و عربی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 23
7 واکاوی آموزه های فلسفی در داستان های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حی بن یقظان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 9، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی وقف علمی در حوزه تجاری سازی علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
2 بازتاب قهرمانی کودکان در انتفاضه ۱۹۸۷ فلسطین (مطالعه موردی: سروده الغاضبون نزار قبانی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
3 بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی در سروده های جمیل صدقی الزهاوی و فرخی یزدی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 بررسی جلوه های اخلاق پذیری شهید چمران از نهج البلاغه (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
5 بررسی مقایسه ای تفسیر «سوره فجر» در تفاسیر المیزان و نمونه (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
6 بررسی مولفه های پایداری در اشعار کمال ناصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
7 جستاری در فرهنگ عامیانه سرزمین طلای سرخ(قاینات) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
8 جلوه های پایداری در آوازه های توفیق امین زیاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
9 رویکرد فلسفی علامه طباطبایی به مضامین اخلاقی در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
10 عدالت خواهی و استعمارستیزی در سروده های ملک الشعرای بهار و ابراهیم طوقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
11 کاربرد کنایه در تفسیر المیزان با نگاهی به اندیشه های فلسفی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
12 وقف علم، با رویکردی بر فعالیتهای موسسه علمی-آموزشی قلم چی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی