اشرف السادات شکرباغانی

 اشرف السادات شکرباغانی عضوهیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

اشرف السادات شکرباغانی

Ashraf Shekarbaghani

عضوهیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انواع نشریات علمی و مقالات موجود در آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 3
2 مطالعه اثربخشی محتوای برنامه درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور بر نیازهای شغلی آنان (مطالعه موردی: محتوای برنامه درسی فیزیک کاربردی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
3 مقایسه کج فهمی های دانش آموزان سال سوم دبیرستان درباره مفاهیم الکتریسیته با دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
4 نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته حوضه های جنوبی و میانی خزر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر امواج داخلی روی جریانهای تبادلی بین دو حوضچه دریایی و ایجاد ساختار لایه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 اثرات مثبت و منفی تعامل اثربخش مدارس با پژوهش سراها آینده نگری اجرای راهکار6-6 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
3 ارزیابی انطباق بسته های آموزشی معلم با محتوا و اهداف برنامه درسی جدید علوم تجربی پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
4 بررسی ایجاد ساختار لایه ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی(حوضه های جنوبی و میانی خزر) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
5 بررسی تاثیر مذیریت استراتژیک و کارآفرینی در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
6 مطالعه نقش نظام آموزشی بر مهارت های زندگی و آینده دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی ارتقای کیفیت آموزش با رویکرد مهارت های زندگی