سیدجعفر جعفری

 سیدجعفر جعفری مدیریت آموزش وپرورش گله دار

سیدجعفر جعفری

Seyedjafar Jafari

مدیریت آموزش وپرورش گله دار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.