سمانه ابراهیمی

 سمانه ابراهیمی دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران

سمانه ابراهیمی

Samaneh Ebrahimi

دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی و ساخت آنتن کاسگرین با بهره dB 37 در طیف موج میلیمتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کشاورزی در مدارس ابتدائی، راهکاری برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 In Situ Soft Chemistry Preparation of ZrO2/pillared organoclay (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران
3 بررسی اثرات ضد میکروبی فلاونوییدهای مستخرج از سیانوباکتری آرتروسپیرا بر علیه اشریشیا کلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی برنامه های آموزش مدیریت آب کشاورزی در میان گندم کاران مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 بررسی توزیع فشار در سرریزهای سیفونی با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل یاری پروتئین وی بر، کراتینین و تری متیل هیستیدین ادراری مردان سالمند (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
7 تنگناهای استفاده از انرژی باد در توسعه و عمران روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 مدل حیوانی موش در مقایسه تاثیرعصاره گیاه شاهدانه و پاروکستین بر علایم افسردگی آزمایشگاهی با استفاده از آزمون شنای اجباری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 مطالعه عددی رفتار جت مستغرق معکوس بر حسب پارامترهای ساختاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 مطالعه هدایت گرمایی نانو سیال Fe3O4/CuOدر حضور میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 واکاوی نقش سازمان های غیردولتی کشاورزان درتوسعه روستایی : چالش ها وراهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران