توحید اخلاقی

 توحید اخلاقی

توحید اخلاقی

Tohid Akhlaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز برگشتی در آزمایش SASW با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
2 ارزیابی رفتار ماسه ی زهکشی نشده با استفاده از پارامتر حالت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
3 Stability Analysis of Gabion wall with Tieback in Seismic Regions (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 5
4 بررسی رفتار دیوارهای حایل طره ای تحت اثر بارهای دینامیکی بروش المانهای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 2، شماره: 2
5 مدل رفتاری ماسه در شرایط زهکشی نشده تحت بارگذاری یکنواخت با در نظر گرفتن نسبت تنش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 67
6 مقایسه ی رفتار تونل های قطعه یی در گسلش عادی و معکوس با استفاده از مدل سازی در سانتریفیوژ ژیوتکنیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of Geogrid and Geomembrane in Reinforcement and Raising the Height of the Embankment Dam (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 آنالیز برگشتی در آزمایشSASW با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثر پارامترهای هندسی ترانشه های باز در ایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 اثر لایه بندی ماسه بر روی جابجایی شمع مایل تحت بارهای جانبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
5 اثرلایه بندی ماسه برروی جابجایی شمع مایل تحت بارهای جانبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتن آرمه باسیستم قاب خمشی درحوزه نزدیک ودور ازگسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی اثر استفاده از ریزشمع در کاهش نشست پیهای متکی بر شمع تحت بار گسترده یکنواخت قائم استاتیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
8 Numerical Investigation on Optimum Layout of Nails on Soilnailing (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 بررسی اثر افزودنی نانولوله کربنی بر روی رفتار قیرها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
10 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای دیافراگمی طره ای با استفاده از روش های تعادل حدی و المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی ترانشه های مورد استفاده درایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 بررسی اثر تغییرات زاویه انحراف مهار بر رفتار سپرهای فلزی به روش المان محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی اثر لایه بندی خاک در پایدارسازی گودهای ساختمانی به روش میخکوبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر مشخصات مکانیکی و هندسی شیب های خاکی بر دقت روش های تعادل حدی متداول در آنالیز پایداری شیروانی های همگن به کمک روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی اثر مودهای مختلف موج رالی بر روی روند و نتایج آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش زلزله و سبک سازی
16 بررسی اثر مودهای مختلف موج رالی بر روی مشخصات پراکندگی امواج سطحی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی اثرآرایش زاویه ای گروه ریزشمع بررفتارلرزه ای ومقاومسازی پی منفرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 بررسی ارتباط بین شاخص خسارت در سازه های قاب- دیوار بتنی و ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
19 بررسی پارامترهای مؤثّر بر سرعت امواج اسکولت در آاربرد آزمایش آنالیز طیفی امواج سطحی (SASW) جهت شناسائیهای ژئوتکنیکی دردریا (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 بررسی پارامتریک اثر سربار بر روی گودهای میخکوبی شده تحت بار زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 بررسی پتانسیل روانگرایی ساختگاه سد لیلانچای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاری بر عملکرد گودبرداری های ساختمانی تثبیت شده با روش میخ کوبی در زمین دو لایه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
23 بررسی تاثیر ساختگاه بر زلزله در امتداد خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
24 بررسی تاثیر وجود ساختگاه نرم و ضخیم زیر لایه سطحی بر طیف پاسخ ساختگاه تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
25 بررسی تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و بارگذاری لرزه ای بر رفتار دینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی تحلیلی و مقایسه ای عملکرد لرزه ای سد علویان تحت اثر بارگذاری های شبه استاتیکی و دینامیکی مشابه زلزله 1995 کوبه ژاپن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی رفتار دینامیکی تونل خط 2 مترو تبریز توسط آزمایشات میز لرزه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران
28 بررسی رفتار دینامیکی گودبرداری های ساختمانی تثبیت شده با روش ترکیبی میخ کوبی و مهاربندی (انکراژ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
29 بررسی رفتار دیوارهای حائل طره ای تحت اثر بار های دینامیکی بروش المانهای محدود (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی رفتار ریزشمع مایل تحت اثر بار استاتیکی قائم در خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار گود با تغییرات عرض گودبرداری و شیب لایه های زمین در گودبرداری های مسلح شده به روش میخکوبی در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
32 بررسی عوامل موثر در طرح بندی بهینه دیواره های میخ کوبی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی فشار حدی وارده بر المان شمع در شیروانیهای تثبیتشده تحت اثر رفتار غیرخطی خاک در زمین لغزشها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 بررسی کارایی ریزشمع ها با معیارنشست درخصوص مقاومسازی پی منفرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
35 بررسی نشست رس سست مسلح شده باستونهای سنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 بررسی نیروهای بین قطعه ای و محل خط اثر در تحلیل پایداری شیروانی ها در خاکهای ماسه ای رس دار با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
37 بررسی و مقایسه رفتار گود میخکوبی شده در خاک با دیواره قائم و با شیب پلکانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
38 پاردایم توسعه پایدار بستری برای بازآفرینی شهری نمونه کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
39 پایداری دیواره های میخ کوبی شده زیربارهای ناشی از زلزله با درنظر گرفتن تاثیر هندسه میخ و متغیرهای خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
40 پیاده سازی سیستم نرم افزاری کنترل پروژه استحصال زمین از دریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
41 تاثیر حفاری تونل بر روی نشست لوله های مدفون در خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری روی خاک های ماسه ای تحت شرایط زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
43 تاثیر ژئوگرید بر کاهش نشست پی های نواری روی خاک های ماسه ای تحت شرایط زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
44 تاثیر لایه بندی ماسه بر روی رفتار شمع های مایل تحت بارهای افقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 تأثیر انواع سیستم لایه بندی بر روی رفتار شمع مایل تحت بارهای جانبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
46 تحلیل پایداری روش ترکیبی دیوارهای گابیونی همراه با دوخت از پشت در مناطق لرزه خیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
47 تحلیل دینامیکی روش ترکیبی دیوارهای گابیونی همراه با دوخت از پشت در مناطق لرزه خیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
48 تعیین حد بالای بار گسیختگی در مکانیک خاک با استفاده از روش آنالیز حدی المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
49 تعیین فشار جانبی محرک خاک بردیوارهای حائل در حالت دینامیکی با استفاده از تئوری آنالیز حدی و معیار گسیختگی غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
50 تعیین مدول الاستیسیته لایه رویه روسازی با استفاده از امواج سطحی با فرکانس بالا و مدل صفحه آزاد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
51 رفتار سنجی سد خاکی زنوز از دیدگاه نشست با مقایسه دادههای ابزار دقیق و نتایج روشهای عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 رفتار سنجی سد خاکی زنوز از دیدگاه نفوذپذیری با مقایسه دادههای ابزار دقیق و نتایج روشهای عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
53 کاربرد تراکم دینامیکی در لند فیل ها و روش های ارزیابی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 کاربرد روش امواج لرزه ای جهت شناسایی حفرات داخل زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
55 کاربرد روش مخروط درمقاوم سازی سازه ها دربرابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
56 کاربرد ژئوسنتتیک ها در تسلیح و افزایش ارتفاع سد خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
57 کاربرد ژئوگرید در تسلیح و افزایش ارتفاع سد خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
58 کاربرد ژئوگرید و ژئوممبران در تسلیح و افزایش ارتفاع سد خاکی تحت شرایط زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی
59 محاسبه فشار جانبی دینامیکی محرک خاک غیرچسبنده به روش کولمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
60 محاسبه فشار جانبی دینامیکی مقاوم خاک غیر چسبنده به روش کولمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
61 محاسبه فشار محرک خاک با استفاده از تئوری آنالیز حد بالا و معیار تسلیم غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 محاسبه فشار مقاوم خاک با استفاده از تئوری آنالیز حد بالا و معیار تسلیم غیر خطی موهر- کلمب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
63 مدل رفتاری ماسه از دیدگاه مفهوم حالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
64 مطالعه پارامتریک پایداری شیروانیهای خاکی دولایه بکمک روشهای تعادل حدی و روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مطالعه پارامتریک رفتار ریزشمع مایل تحت اثر بارهای استاتیکی در خاک ماسه سیلتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
66 مطالعة تئوریکی روش امواج لرزه ای جهت شناسائی های ژئوتکنیکی در زیرآبها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
67 مقاومسازی پی های منفرددربرابر زلزله با استفاده ازگروه ریزشمع ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
68 مقایسه فنی روش میخکوبی در پایدارسازی گودها در خاک غالب رسی وخاک غالب ماسه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 مقایسه فنی و اقتصادی روش شمع درجا و روش میخکوبی در پایدارسازی گودها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
70 مقایسه مدل رفتاری موهر-کولمب با مدل رفتاری سخت شوندگی درپایدارسازی دیواره گود به روش شمع درجا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری