ایرج شهین باهر

 ایرج شهین باهر

ایرج شهین باهر

Iraj Shahinbaher

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راهبرد های توسعه گردشگری شهر تبریز با بهره گیری از مدل SWOT-ANP (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
2 بررسی حکمروایی شهری درقالب روابط شورای اسلامی شهرباشهرداری براساس مدل وابستگی متغیرهانمونه موردی: منطقه 18شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 بررسی نظام، اصول و معیارهای میزان تاب آوری ساختار فضایی و کالبدی شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
4 بررسی و ارزیابی امنیت فضای شهری مبتنی بر نظریه CPTED (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
5 بررسی و مکان یابی فضای سبزپارک های محله ای درراستای توسعه پایدارزیست محیطی با اصول gis نمونه موردی: شهرمراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 تحلیل شاخص های امنیت شهری- اجتماعی با رویکرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرستان های استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
7 چالشهای شهرسازی در عصر دانایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر