اسماعیل ضرغامی

 اسماعیل ضرغامی عضو هیئت علمی  دانشگاه شهید رجایی تهران

اسماعیل ضرغامی

Esmail Zarghami

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد حرارتی بام سبز در پایداری و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی در اقلیم گرم وخشک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی مدل های تخلیه ی جمعیت ساختمان ها در شرایط اضطراری و مقایسه ی پدیده ی ازدحام در مدل های دینامیک سیالات و عامل محور (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
3 ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت پایدار اجتماعی مجتمع مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی معماری پایدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه های سنتی در شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی شاخص های مطلوب مرتبط با طراحی فضاهای سکونتی سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط های دانشگاهی از نظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 3
7 بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیطهای دانشگاهیاز نظر دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
8 تبیین معیارهای رضایتمندی از نمایشگاه های موقت با رویکرد بهره گیری از شاخص های کالبدی بازارهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
9 شناسایی مولفه های مکان دوستدار کودک در محلات مسکونی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
10 مدل سازی رفتار حرارتی شیشه های ترموکرومیک و ارزیابی میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اقلیم ایران با استفاده از نرم افزار Design Builder (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 5، شماره: 1
11 مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) شاخصه های شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
12 نقش خوانایی فضای باز بر ایجاد تعاملات اجتماعی در مجموعه های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 16
13 نقش و مفهوم فضا در بازآفرینی نظریه معماری و علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
14 ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه های سالمندان نمونه موردی: خانه های سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 7
15 یادگیری طبیعی، مطالعه ای بر مبنای مشاهده رفتار کودکان در مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review of Studies on Green Infrastructure Strategy (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 آموزش معماری مبتنی بر تکنیک و خلاقیت؛ بررسی تاثیر دروس مقدمات طراحی و کاربرد کامپیوتر بر کیفیت طراحی دانشجویان معماری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
3 اثر بخشی نقش مدیریت سازمانی در رسیدن به اهداف پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
4 ارتباط آموزه های اسلامی و هندسه فراکتال موجود در معماری اسلامی ایران و لزوم بازیابی آن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
5 ارزیابی کیفیت فضاهای بازی کودکان در ساختمان های تجاری شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 اصول مهم در طراحی مجتمع مسکونی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 الگوبرداری از طبیعت در فرایند طراحی معماری به منظور افزایش فیزیک تعاملی در معماری (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
8 اهمیت نانوفناوری در تحقق اهداف آییننامه لید در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
9 Setting a model; the first step in integrated Green Infrastructure planning (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 بازخوانی شاخصه های خانه های گذشته با مسکن آپارتمانی امروز در شهر ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
11 بازخوانی هویت فرهنگی معماری ایرانی اسلامی و التزام به کارگیری آن در مسکن معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
12 بازشناسی اصول و معیارهای طراحی ایرانی اسلامی در مجتمعهای مسکونی با رویکرد امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
13 بازشناسی پارامترهای اقلیمی بر الگوی ساخت خانه های قدیمی مطالعه موردی: خانه شربت اوغلی، قدکی و بهنام در تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
14 بازشناسی حقوق معماری منظر و محیط از دیدگاه فقه شیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 بازیابی مفهوم محرمیت درکالبد سکونتگاه های دیروز و امروز نمونه موردی خانه های سنتی قاجار و معاصرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
16 بررسی ارتباط میان طراحی معابر پیاده شهری با احساس امنیت روانی (نمونه موردی: تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
17 بررسی ارزیابی پس از اشغال در بهبود کیفیت ساختمان ها (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
18 بررسی اصول و راهکارهای معماری بومی در دستیابی به معماری پایدار(نمونه موردی :بافت تاریخی شهر یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی الگوها و تجربیات سایر ملل در زمینه دوچرخه های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
20 بررسی الگوهای هویت ساز دربافت مسکونی سنتی (نمونه موردی: خانه های سنتی کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
21 بررسی بودجه بندی شهرداری ها با رویکرد کاهش مهاجرت های درون شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
22 بررسی تاثیر رویکرد سالوتوژتیک در طراحی مراکز درمانی با تکیه بر اصول ارگونومی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
23 بررسی تاثیر فرم بر پایداری اجتماعی دربافت مسکونی سنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
24 بررسی تاثیر فضاهای مسکونی بر روی سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی تاثیر منظر ساختمان ها بر ویژگی های ادراکی مخاطبان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
26 بررسی تأثیر ویژگی های فیزیکی فضاهای داخلی بر واکنش های رفتاری استفاده کنندگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
27 بررسی تأثیرپذیری متقابل عرفان با هنر باغ سازی ایرانی نمونه موردی: باغ فین کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
28 بررسی تراکم جمعیتی و روند بلند مرتبه نشینی در تهران با توجه به رویکرد طرح تفضیلی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
29 بررسی تطبیقی مبحث 19 مقررات ملی ساختمانی ایران با استاندارد SAP و تاثیر آن بر صرفه جویی انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
30 بررسی جایگاه زیبایی شناسی در معماری با رویکردی به معماری سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
31 بررسی جایگاه محصولات پایداردرمعماری امروز بارویکردی به صنعت سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
32 بررسی چگونگی حقوق شهروندان و آلودگی هوا و صدا در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
33 بررسی دلایل پایداری بخش پنج شهرک شوشتر نو با استفاده از روش اپا یا POE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
34 بررسی رابطه توسعه گردشگری و معماری و نقش آن بر اقتصاد شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
35 بررسی رابطه طراحی معماری خانه های سنتی ایران با وجوه پایداری آنها نمونه موردی: خانه بروجردی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
36 بررسی رابطه معنا و کالبد معماری مساجد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
37 بررسی ساختاری طاق کرمانی و مقایسه تطبیقی آن با انواع شیوه های اجرای طاق در دوران اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
38 بررسی طرق ایجاد حس مکان جهت احیای هویت و محرمیت درفضاهای معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 بررسی عوامل اقلیمی تاثیر گذار جهت یابی بهینه در اقلیم سرد خشک شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
40 بررسی عوامل موثر در حس رضایت از محیط های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
41 بررسی عوامل موثر در شکل گیری کیفیت محیط داخلی (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
42 بررسی عوامل و چگونگی طراحی و ساخت پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در روستاهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
43 بررسی کیفیت فضای بازی در ساختمان های تجاری با رویکرد ارتقاء تحرک کودکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
44 بررسی مبانی طراحی سکونت گاه سالمندان با رویکرد پایداری زیست محیطی و معماری سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
45 بررسی مقایسه ای آموزش مهندسی معماری و دبیری فنی معماری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
46 بررسی مولفههای پایداری اجتماعی درفضاهای عمومی شهری و مطابقت آن با اصول معماری ایرانی- اسلامی در میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
47 بررسی نقش ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی در معماری بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
48 بررسی نقش حیاطهای خانه های اصیل ایرانی ولزوم تلفیق فضاهای بازوبسته درجهت نیل به پایداری شهرهای ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
49 بررسی نقش فضاهای بینابینی در مجتمع های مسکونی مبتنی برافزایش تعاملات اجتماعی ساکنین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
50 بررسی نقش نورپردازی درسرزندگی فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 بررسی ویژگی های خلقت خداوند در راستای ارتقا کیفی معماری بر اساس آیات قران کریم (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
52 به اشتراک گذاری دوچرخه در جهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
53 بهینه سازی انرژی مسکن، چالشی فراروی توسعه پایدار معماری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
54 بهینه سازی مصرف انرژی با بهره گیری از تکنولوژی نماهای دو پوسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
55 پایداری اجتماعی درطراحی مجتمع های مسکونی از دیدگاه ساکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
56 پایداری زیست محیطی در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
57 پایداری و طبیعت، ضرورتی فراموش شده در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
58 پدیده ی جهانی شدن و تأثیر آن در طراحی مجتمع های مسکونی مدرنایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
59 تاثیر اندیشه های زیست محیطی بر معماری دهه های اخیر با رویکردی به انرژی و زیبایی در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
60 تاثیر خیابان های پیاده محور بدون خودرو در شکل گیری فضاهای شهری معاصر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
61 تاثیر رفتار پایدار بر کیفیت زندگی مبتنی بر رفتار محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
62 تاثیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم با تاکید بر رویکرد CPTED (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
63 تاثیر عوامل کالبدی کیفیت زندگی بر احساس ایمنی در خانه های ایرانی (مطالعه موردی: خانه های بروجردی ها، طباطبایی ها و عباسیان در کاشان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
64 تاثیر مزاج بر گرایش به رنگ های سرد و گرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
65 تاثیر معماری در طراحی شهری به منظور بهبود مناظر مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
66 تاثیر معماری و مدیریت در تخلیه ی افراد ناتوان از ساختمان ها در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
67 تاملی در رابطه ی ارتقای هویت کالبدی شهر و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
68 تاملی دررابطه ی ارتقای هویت کالبدی شهر و توسعه پایدار (دریافت مقاله)
69 تأثیر کیفیت مصالح جدید در صرفه جوئی انرژی و پایداری زیست محیطی با بررسی (نمونه موردی ای تی اف ای) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
70 تبیین اصول طراحی فضاهای عمومی ساختمان های بلند مرتبه با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
71 تبیین دیدگاه های طراحی یادمانهای شهدای دفاع مقدس و مقابر مشاهیرایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
72 تبیین مفهوم معماری پایدار بر اساس شاخص ها و عناصر ساختاری آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
73 تحلیل راهکارهای جدید درطراحی ساختمان های عمومی بارویکرد بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه ی موردی: ساختمان های بیمارستان شرکت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 تعامل طبیعت و معماری مبتنی بر مفاهیم و ارزش ها در معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
75 جایگاه اندیشه های طبیعت گرایانه در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
76 جایگاه بهداشت روانی درمعماری مسکن بارویکردی به سبزینگی، نوروصوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
77 جستاری در روند تحول مفاهیم هندسه در معماری ایرانی قبل از اسلام و دوره ی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
78 راهکارهای افزایش حس تعلق و پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
79 روستا شهر, تبیین وتحلیل روند توسعه با تاکید برجنبه های پایداری (نمونه موردی :روستای کردزار،شهرستان شهریار) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
80 روش شناختی برنامه ریزی زیرساخت سبز در طراحی و برنامه ریزی منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
81 رویکرد پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
82 رویکرد های خلاقانه معماران سنتی در فرآیند های نوین روش طراحی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
83 زیست پذیری بافت تاریخی روستای یوش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
84 سیری در اندیشه نظریهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدی- بصری منظر شهری مبتنی بر تعامل انسان و محیط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
85 شناخت ابعاد معماری روستایی و توسعه کالبد روستا بر اساس ارزش های ×معماری پایدار(نمونه موردی: روستای نوایگان، داراب فارس) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
86 شناسایی موانع تحقیق مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت ساختمان ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
87 ضرورت اثربخشی الگوهای اخلاقی در مدیریت پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
88 طراحی سکونت گاه سالمندان با رویکرد افزایش امید به زندگی در ساکنین خانه های سالمندان ناحیه شمیرانات در استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
89 طراحی عرصه های عمومی شهری با توجه به شاخصه های رضایت شهروندی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
90 طراحی فراگیر راهکاری جهت دستیابی به معماری پایدار اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
91 فضاهای تفریحی در راستای جذب توریست و گردشگر ( نمونه موردی ساحل رودخانه شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
92 فضاهای تفریحی در راستای جذب توریست و گردشگر (نمونه موردی ساحل رودخانه شوشتر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نظری و عملی در معماری و شهرسازی
93 کاربرد نظریه های انسان و محیط در مباحی پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
94 کاهش خطر آتش سوزی و زلزله با کاربرد مصالح جدید با بررسی نمونه موردی ای تی اف ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
95 ماهیت و الزامات استفاده از بیوگاز (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
96 مطالعه الگوی طراحی ساختمان هابارویکرد اقلیمی متاثر ازمعماری سنتی نمونه موردی: شهربوکان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
97 مطالعه روند طراحی در آثار معماران معاصر ایران با تاکید بر احیای هویت ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
98 معماری برآمده ازپایداری هویت فرهنگی وتاثیر آن برسلامتی روانی نمونه موردی: خانه های ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
99 معیارهای سیستم ارزیابی پایدار ساختمان های مسکونی با توجه به اولویت های پایداری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
100 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
101 معیارهای نوین طراحی و گزینش مسکن برای سالمندان با بررسی سابقه تاریخی آن در بریتانیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
102 ملاحظات پدافند غیرعامل در ساختمان های اداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
103 نقش گواهینامه لید در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
104 نقش مولفه های بصری بر خوانش ادراکی فضا توسط ناظر با تکیه بر نحو فضا نمونه موردی: موزه ی هنرهای معاصر تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
105 نقش میانجی گرانه ی «فضا» میان نظریه ی معماری و دانش اجتماعی بازخوانی فراز و نشیب «فضا» در معماری «فضامندی» علوم اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
106 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
107 نقش نمادین آب با تکیه بر معناگرایی در معماری ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
108 نقش هندسه پایدار فراکتال در معماری اسلامی و بازیابی ریشه هایی به معماری معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
109 نگاهی نو به سازه از دید معماری تامین سامانه باربر قائم و جانبی به کمک اعضای قطری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
110 نمونه شناسی مصالح نانوبنیان مورد استفاده در نما با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
111 واکاوی مولفه های هویت کالبدی در کهن شهر شوشتر (مطالعه موردی مجموعه توریستی، ورزشی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
112 واکاوی مولفه های هویت کالبدی در کهن شهر شوشتر (مطالعه موردی مجموعه توریستی، ورزشی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی