ابوالقاسم دادور

 ابوالقاسم دادور استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

ابوالقاسم دادور

Abolghasem Dadvar

استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیکونوگرافی نگاره ظاهرشدن فرشته جبرییل در اندازه واقعی خود (با تاکید بر پیامبر (ص)، جبرییل و براق) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
2 استمرار سنت هنری فالنامه نگاری مصور عصر اول صفوی در فالنامه سلطان احمد اول عثمانی: مقایسه فالنامه طهماسبی و فالنامه سلطان احمد اول عثمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 22
3 انتقال هنرهای صناعی سرزمین های اسلامی از قرن چهارم ه.ق به اروپای غربی در قرن دهم میلادی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
4 بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 55
5 بررسی آثار نقاش هندی آبانیندرانات تاگور و پیش متن های آثار با توجه به نظریه بیش متنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 31
6 بررسی تطبیقی نگاره در راه اورشلیم و نگاره معراج اثر سلطان محمد با تاکید بر پیامبر ص ، جبرییل و براق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی طرح ها و نقوش قالی افشار باف سیرجان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی طرح ها و نقوش قالی افشار باف سیرجان (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی نقوش بافته های بختیاری [1] (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 5، شماره: 13
10 پای پوش ایرانیان در نگاره های دوران ایلخانی، تیموری و صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 10
11 تأثیر دو فرهنگ هنری هلنی و ایرانی در شکل و تزیینات ریتون های اشکانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 21
12 تحلیل اسطوره شناختی مفاهیم موثر بر شکل و فرم ریتون های هخامنشی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 72
13 تحلیل نشانه شناسی صورت و معنا در مسجد وکیل شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 33
14 تحلیلی چند بر قالیچه های عرب جنی فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 6، شماره: 15
15 رمان جنگ در ایران از منظر حضور دیگری با تکیه بر آرای باختین (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
16 عوامل موثر بر شکل گیری و پیدایش نقوش گلیم قشقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 2
17 مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 32
18 مطالعه تطبیقی پیکره انسان- گاوبالدار در هنر آشوریان و هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 17
19 مطالعه تطبیقی تعالیم دین زردشت... (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 29
20 مطالعه تطبیقی رویکرد کهن الگویی سه اسطوره رویین تن (اسفندیار، آشیل و زیگفرید) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اسطورهشناسی تصاویر انسان- حیوان(شیر، گاو، عقرب) در هنر ایران باستان وبینالنهرین با تطبیق آراء ژرژ دومزیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 بازتاب اسطوره و آیین در نماد پردازی ایلامی تصویر نگاره ی خدایان بر مهرهای استوانه ای چغازنبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 بازتاب رهیافت های فرهنگی و اجتماعی عصر سامانی در بازنمایی تصویر زن برسفالینه های نیشابور (دریافت مقاله) همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی
4 بررسی پوشاک زنان دردیواره نگاره های کاخ چهل ستون (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
5 بررسی تزیینات بناهای مذهبی استان سمنان ( مسجد جامع سمنان و مسجد بایزید بسطام ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
6 بررسی تزیینات محراب های مسجد جامع فرومد و مسجد جامع بسطام استان سمنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
7 بررسی تطبیقی اشعار فرخی سیستانی ونگاره های کمال الدین بهزاد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
8 بررسی نقوش پارچه های ایران از قرن اول ه ق تا حمله مغول در طراحی پارچه های ژاکارد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
9 بیش متنیت موتیف های زیورآلات معاصر (مطالعه موردی: موتیف مار) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
10 تحلیل تاثیر متقابل فرهنگ و اجتماع بر تزیینات وابسته به معماری (نمونه موردی خانه های قاجار یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
11 تحلیل تزیینات داخلی خانه های قاجار یزد براساس جایگاه اجتماعی صاحبان آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
12 تحلیل شخصیتهای اساطیری داستان ضحاک بر اساس وجوه داستانی و میتوس رمانس فرای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
13 تحلیل فضاسازی داستان ضحاک بر اساس نقد اسطورهای فرای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
14 تحلیل هنرقهوه خانه ای با تاکید بر نظریه زیبا شناسانه ی بیان احساس کالینگوود (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
15 سیر تحول اوضاع اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره صفوی و قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 سیر تحول اوضاع فرهنگی و هنری دوره صفوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
17 شمش خدای دادگری در بین النهرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران
18 طراحی فرش متاثر از عکس های بلوسفلد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
19 طراحی گلیم فرش متاثر از عکس های بلو سفلد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
20 عدالت و دادگری در تمدن های هندوایرانی با تاکید بر ایزد میتره (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
21 عملکرد پرسپکتیو و ترکیب بندی در نقاشی شرقی به منزله هنریدموکراتیک مطالعه موردی: کمالالدین بهزاد و لئوناردو داوینچی در عصر رنسانس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
22 فن شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی
23 مرگ و دادگری در جهان زیرین در بین النهرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران
24 مطالعه تطبیقی پردهی مصیبت کربلا اثر قوللر آقاسی نقاش قهوهخانه و کاشی نگاره ی واقعهی کربلا اثر سید ابوالقاسم مانی کرمانشاهی در تکیه معاونالملک کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
25 مطالعه نقش مایه حیوانی آثار جیرفت از لحاظ فرم و معنا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
26 مطالعه وجوه مشترک در ساحت خلق هنر قهوه خانه و هنر از منظر کالینگوود (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
27 مقایسه پوشش خدابانوان در هنرهای باستانی؛ مطالعه موردی: آناهیتای اوستایی و آتنای آکروپولیسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
28 نسبت نقوش انسان واقعی و خیالی جیرفت، با محتوای باورهای باستانی منطقه (با رویکرد بررسی نقوش اشیاء کلریتی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
29 نقوش بناهای دوره صفویه (دریافت مقاله) همایش ملی نساجی سنتی با محور غیاث الدین نقشبند یزدی