سیدجواد مقدسی

 سیدجواد مقدسی

سیدجواد مقدسی

Seyedjavad Moghadasi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کانی شناسی، زمین شیمی و نحوه تشکیل کانسار اسکارن آهن گوزل دره، جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 1
2 مراحل تشکیل و تکوین کانسار پلی متال لک بر پایه مطالعات سیالات درگیر، جنوب غرب بوئین زهرا، استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 12
3 مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش کوه،جنوب دلیجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرات زیست محیطی چشمه های آبگرم مازندران مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
2 بررسی توده نفوذی کا لکافی (انارک)، با تکیه بر مطالعه ژئوشیمی مناطق دگرسانی و میا نبارهای سیال (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 بررسی شیمی کانی تورمالین در سنگ‎های ولکانیکی دوروجین (جنوب غرب اردستان) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 بررسی فلزات پایه در ناحیه چلمبر- ده بالا(جنوب غرب بوئین زهرا) باتکیه بر روشهای ژئوشیمیایی و سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
5 بررسی نواحی امید بخش معدنی باریت با استفاده از سیستم GISدر برگه 1/100000 قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
6 پتانسیل اقتصادی عناصر فلزی در آهکها و شیلهای بیتومین دار استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 تجزیه و تحلیل حوضه رسوبی بر اساس تنوع میکروفاسیس های سازند جهرم در منطقه دشت زری شهرکرد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال در منطقه طارم غربی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 زمین شناسی و ذخیره کانسار تیتانیوم قره آغاج، آذربایجانغربی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
10 زمین شناسی و کانی شناسی کانسار مس مزوش دلیجان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 کاربرد تصاویر سنجنده ETM در شناسایی و تفکیک دگرسانی در محدوده معدنی نیکویه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 کاربرد روش های دورسنجی در شناسایی و پهنه بندی مناطق دگرسانی آتشفشان دماوند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
13 کاربرد سنجش از دور در شناسایی و تفکیک واحدهای سنگی، ساختاری و مناطق دگرسانی در جنوب غربی بویین زهرا (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
14 مطالعات کانی شناسی و دگرسانی سنگ های آندزیتی ناحیه اکتشافی دوروجین جنوب غرب اردستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
15 مطالعه دگرسانی سیستم های مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER در شمال غرب ایران (در محدوده کانسارهای سونگون، هفت چشمه وکیقال) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 مطالعه دگرسانی سیستم های مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSAT در شمال غرب ایران (در محدوده کانسارهای سونگون، هفت چشمه وکیقال) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 مطالعه کانه نگاری و میانبارهای سیال مس پورفیری زفره، شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
18 مطالعه کانی سازی ودگرسانی منطقه پلی متال لک، جنوب غرب بوئین زهرا، استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی